Digitalt musikskapande

Lär dig skapa musik med datorn som verktyg och instrument. Du får lära dig att spela in, skapa ljud och göra dina egna låtar. Vi använder oss av iMac-datorer och spelar in i programmet Garage Band.

Du kan börja samma år som du fyller 9 år.

Lärare

Janne Manninen

Förslag på sidor