Graffiti

Graffiti

Graffiti är en konstform som kommunen bejakar när den målas på rätt plats. I Uddevalla är det för närvarande, fem väggar som är tillåtna att måla på. Hör gärna av dig till oss i kommunen om du vill diskutera eller göra något kring graffiti.

Platser där du får måla

 • Gångtunnel mot Östrabo - från Sinclair under Kämpegatan
 • Gångtunnel mot Rimnershallen - under stadsmotorvägen, från Vattenverket
 • Gångtunnel mot Kuröd - under Exercisbron
 • Gångtunnel mot Västerskolan - under Lelångevägen
 • Gångtunnel mot Dalaberg centrum - söderifrån
 • Tennishallens gavel mot söder - Fjällvägen

Dessa platser är fria att måla på om man följer nedanstående regler:

 • Måla inte på annat än anvisade ställen
 • Måla inget som kan vara kränkande
 • Ta med dig skräp, burkar och annat eller släng det i soptunnan
 • Ta hänsyn till trafik av fordon och gående
 • Ha en öppen och trevlig attityd till förbipasserande

Kontakt

Dan Cardesjö, kommunantikvarie

+46 522-69 65 61

dan.cardesjo@uddevalla.se

Kultur och fritid

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor