Gustaf B Thordéns park, utomhuskonst

Flicka med näckrosor

Skulpturen Flicka med näckrosor

Konstnär: Matti Haupt
Material: Marmor
Tillkomstår: 1947
Placering: Gustaf B Thordéns park

Donerades av Gustaf B Thordén.

Hitta till skulpturen Flicka med näckrosor (länk till kommunkartan)

Thordénmonumentet

Skulpturen Thordénmonumentet

Konstnär: Rune Karlzon
Material: Blandat
Tillkomstår: 1990
Placering: Gustaf B Thordéns park

Skulpturen stod tidigare i Museiparken. Den flyttades 2019 till Gustaf B Thordéns park i samband med att parken bytte namn (tidigare Skansplan).

Hitta till skulpturen Thordénmonumentet (länk till kommunkartan)

Kontakt

Carl Casimir, +46 522‑69 65 40

Kommunantikvarie

carl.casimir@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00