Octopus

Octopus av Ulf Rollof

Octopus av Ulf Rollof, 2001
Stor, ganska klumpig och väldigt blå står den utanför Bohusläns museum i sommar, skulpturen Octopus av Ulf Rollof.

I sin skissform, som finns på Skissernas museum i Lund, är Octopus ett gulligt och sött verk, som en liten plastdocka, en seriefigur.

Det är som offentligt verk, fyra meter högt och drygt två meter brett, som istället känslan av att inte höra till, att känna sig lite apart och klumpig framträder. Det var också utgångspunkten när konstnären Ulf Rollof skapade verket. Om Octopus har han själv skrivit:

Konstverket syftar på vår inneboende rädsla för det främmande. Den är från en ritning som jag gjorde i Mexiko där jag bodde i ett år i en isolerad bergsby. Eftersom jag var den första europé som hade bosatt mig där, konfronterades jag med kollisionen mellan mitt svenska liv och mexikanarnas liv i en isolerad by. Kanske kände jag mig som denna klumpiga figur, uppblåst och ovetandes om hur jag skulle passa in i denna nya verklighet.

Konstnären Ulf Rollof
Konstnären Ulf Rollof är född 1961 i Karlskrona. Han bor i Stockholm och har studerat konst i San Diego samt vid Konstakademin i Stockholm, och har varit professor vid Akademin Valand i Göteborg.

Ulf Rollof arbetar i de mest skiftande material, tekniker och uttrycksformer. Det som citatet ovan ger exempel på är att hans verk handlar om livet, det som han själv har upplevt. Han omvandlar sina erfarenheter till konst, ofta blir det lekfulla men också allvarliga, gärna ”skaviga” verk som Octopus blir med sin storlek, abstraherade form och starka färg.

Användandet av både lekfullheten och allvaret i hans verk kan även exemplifieras med verket Änglafälla från 1980-talet då Rollof skapade en 11 meter lång ”landningsbana” i svart gummi försedd med gamla bilblinkers avsedd att locka änglar till jorden med. Verket handlar på ett plan om andlighet och kan ses som ett lekfullt exempel på det allmänmänskliga behovet av att känna beskydd och tröst.

Skulpturutbyte med Borås
Uddevalla kommun deltar i år i Borås Internationella skulpturbiennal, som en av fyra kommuner i Västra Götalandsregionen som byter skulpturer med varandra under Biennalens utställningsperiod, maj till september 2018.

Verket Octopus av Ulf Rollof har vi lånat från Borås stad, som i sin tur har lånat verket Vadande flicka av Matti Haupt som annars står i Sörkälleparken i Uddevalla.

Välkommen att ta del av mera information om projektet och delta i de aktiviteter som är kopplade till biennalen på uddevalla.se, facebook och instagram.

Projektet genomförs med stöd av Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund i samarbete mellan Borås Internationella skulpturbiennal, Uddevalla kommun, Studiefrämjandet och Uddevalla konstförening.

Loggor

Kontakt

Carl Casimir, +46 522‑69 65 40

Kommunantikvarie

carl.casimir@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00