Religiösa högtider

Integration handlar om respekt, kunskap och nyfikenhet om/till andra kulturer och religioner. Kommunstyrelsen beslöt 2012-08-29, att kommunen ska uppmärksamma olika religioners högtider på vår hemsida.

Med hjälp av Sensus studieförbund ger vi varje månad en kort beskrivning av ett urval av högtidsdagar från våra sex världsreligioner. De sex världsreligionerna som berörs är buddhism, hinduism, islam, judendom, kristendom och sikhism.

Juli 2021

14 juli: Chokhor duchen (buddhism)

Firas inom tibetansk buddhism av Buddhas första undervisning i hjortparken Sarnath i Indien. Buddha förklarade de fyra ädla sanningarna och satte ”lärans hjul” i rullning. Buddhister i Tibet besöker heliga platser där de offrar rökelse och hänger upp böneflaggor.

18 juli: Kristi förklaringens dag (kristendom, Svenska kyrkan)

Den här dagen påminner om hur Jesus förvandlades inför sina lärjungars ögon. Det sägs att han omgavs av ett vitt ljussken och att lärjungarna då förstod att han var Gud. De flesta andra kyrkor firar högtiden 6 augusti.

18 juli: Tisha be-av (judendom)

Under denna sorgesamma fastedag minns man de olyckor som har drabbat det judiska folket. Särskilt sörjer man hur det judiska templet i Jerusalem förstördes under två tillfällen, år 586 f.v.t. och år 70 v.t. Västra muren, eller klagomuren, är den ända som finns kvar av templet idag.

19 juli: Arafatdagen – vallfärdens höjdpunkt (islam)

Denna dag firas till minne av när profeten Muhammed mottog Koranens sista verser vid berget Arafat. Den är också höjdpunkten under vallfärden, hajj, till Mecka i Saudiarabien. Vallfärden är en av trons fem pelare inom islam och genomförs årligen av tre miljoner muslimer från hela värden.

20 juli: Eid el-adha – offerdagen (islam)

Offerhelgen är den en av årets viktigaste högtider då vallfärden avslutades. Ett lamm eller annat djur offras till minne av när Gud befallde profeten Ibrahim (Abraham) att offra sin son Ismael. I Sverige offras istället ofta pengar som används till mat för behövande.

24 juli: Asalha puja - dharmadagen (buddhism)

Buddhisten firar denna dag till minne av Buddha. Buddhas första predikan i hjortparken Sarnath. Dagen kallas för dharmadagen eftersom den fokuserar på Buddhas lära, dharma. Dagen därpå inleds en intensiv meditationsperiod för munkar och nunnor,

24 juli: Guru purnima - guruns dag (hinduism)

Denna dag hyllar och firar hinduer sina andliga lärare, gurus. Relationen mellan mästare och lärjunge anses av många central för att kunna göra andliga framsteg. Många firar guden Shiva som ses som första gurun.

Kontakt

Anna Partanen, +46 522‑69 61 39

Minoritetskonsulent

anna.partanen@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 2

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00