Religiösa högtider

Integration handlar om respekt, kunskap och nyfikenhet om/till andra kulturer och religioner. Kommunstyrelsen beslöt 2012-08-29, att kommunen ska uppmärksamma olika religioners högtider på vår hemsida.

Med hjälp av Sensus studieförbund ger vi varje månad en kort beskrivning av ett urval av högtidsdagar från våra sex världsreligioner. De sex världsreligionerna som berörs är buddhism, hinduism, islam, judendom, kristendom och sikhism.

Juni 2018

8 juni – Jesu heliga hjärtas dag (Katolsk)

Denna högtid firas tredje fredagen efter pingst. Hjärtat symboliserar Jesus kärlek till människan och är därmed även en påminnelse om Guds barmhärtighet eftersom Jesus är både gud och människa.

11 juni – Lailat al-qadr – Ödets natt (Islam)

Lailat al-wadr är natten då Koranens fösta verser mottogs av profeten Muhammed via ängeln Gabriel. Enligt traditionen infaller Ödets natt någon gång under de sista tio dagarna av fastemånaden ramadan och en del går till moskén varje natt under dessa tio dagar. Många muslimer samlas i moskén för att be och läsa ur Koranen. Enligt Koranen är denna natt mer värdefull är tusen månader.

15 juni – Eid al-fitr (Islam)

Dagen då den månadslånga fastan bryta är en stor glädjefest. Den inleds med gemensam bön. Firandet varar i tre dygn med god mat, sötsaker, presenter till barnen och gåvor till behövande. Muslimer önskar varandra eid mubarak – glad eid.

16 juni – Guru Arjans martyrdag (Sikhism)

Guru Arjan, den femte gurun, torterades till döds för sin tros skull. För att minnas hans lidande och hans budskap om tolerans bjuds alla människor, oberoende av religiös tillhörighet eller hudfärg, på svalkande dryck. Många sikhiska läkare utför gratis hälsoundersökningar den här dagen.

24 juni – Johannes Döparens födelse (Kristendom)

Johannes Döparen var den siste av de profeter som förutsåg att Kristus, Guds son, skulle komma. Det var Johannes om döpte Jesus i Jordanfloden

29 juni – De heliga apostlarna Petrus och Paulus dag (Katolsk, Ortodox)

"Apostlafurstarna" Petrus och Paulus betydelse för den kristna kyrkan omvittnas redan i Nya Testamentet. Petrus utnämndes av Jesus till den ”klippa” som kyrkan skulle vila på. Båda apostlarna led martyrdöden i Rom under kejsar Nero.
Kontakt

Anna Partanen, +46 522‑69 61 39

Minoritetskonsulent

anna.partanen@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 7

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00