Religiösa högtider

Integration handlar om respekt, kunskap och nyfikenhet om/till andra kulturer och religioner. Kommunstyrelsen beslöt 2012-08-29, att kommunen ska uppmärksamma olika religioners högtider på vår hemsida.

Med hjälp av Sensus studieförbund ger vi varje månad en kort beskrivning av ett urval av högtidsdagar från våra sex världsreligioner. De sex världsreligionerna som berörs är buddhism, hinduism, islam, judendom, kristendom och sikhism.

6 augusti - Kristi förklarings dag (kristendom; katolsk)

Den här dagen påminner om hur Jesus förvandlades inför sina lärjungars ögon. Han omgavs av ett vitt ljussken och lärjungarna förstod att han var Gud. Firas den 19 augusti av de kyrkor och som följer julianska kalendern.

15 augusti - Guds moders avsomnande (kristendom; ortodox och katolsk)

För katoliker och ortodoxa kristna är Maria en viktig förebild. Katoliker menar att hon föddes utan att vara befläckad av arvsynden och upptogs till himlen direkt efter döden.

20 augusti - Arafatdagen, vallfärdens höjdpunkt (islam)

Denna dag firas till minne av när profeten Muhammed mottog Koranens sista verser vid berget Arafat. Den är också höjdpunkten under vallfärden, hajj, till Mecka.

22 augusti - Eid el-adha, offerdagen (islam)

Offerdagen är en av årets viktigaste högtider då vallfärden avslutas. Ett lamm eller annat djur offras till minne av när Gud befallde pfofeten Ibrahim (Abraham) att offra sin son Ismael. I Sverige offras istället ofta pengar som används till mat för behövande.

Kontakt

Anna Partanen, +46 522‑69 61 39

Minoritetskonsulent

anna.partanen@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 7

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00