Religiösa högtider

Integration handlar om respekt, kunskap och nyfikenhet om/till andra kulturer och religioner. Kommunstyrelsen beslöt 2012-08-29, att kommunen ska uppmärksamma olika religioners högtider på vår hemsida.

Med hjälp av Sensus studieförbund ger vi varje månad en kort beskrivning av ett urval av högtidsdagar från våra sex världsreligioner. De sex världsreligionerna som berörs är buddhism, hinduism, islam, judendom, kristendom och sikhism.

Februari 2018

 

2 februari – Kyndelsmässodagen (Kristendom, katolsk)

Kallas även Herrens frambärande i templet. Dagen firas för att fyrtio dagar har gått sedan Jesus födelse. Maria och Josef tog då sitt barn till templet enligt judisk tradition för att bära fram honom inför Gud. Kyndel betyder bloss, och ofta delas ljus ut under gudstjänsten.

8 februari – Nirvanadagen (Buddism)

Mahayana-buddhister minns dagen då Buddha, vid 80 års ålder, dog och uppgift i nirvana. Detta är en dag för att reflektera över döden och påminna sig om alltings obeständighet. Många tar med sig bilder på döda släktingar och vänner till altaret, minns dem och mediterar. Firas av vissa buddhister 15 februari.

 

19 februari – Den stora och heliga fastan inleds (Kristendom, ortodox)

Fastan varar i sammanlagt sju veckor, fram till påskdagen. Den som fastar enligt den ortodoxa traditionen avstår från kött, fisk, ägg och mjölk. I ortodox tradition är det ofta fasta, till exempel varje onsdag och fredag, 40 dagar före jul samt 14 dagar inför Guds moders avsomnande.


Kontakt

Anna Partanen, +46 522‑69 61 39

Minoritetskonsulent

anna.partanen@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 7

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00