Religiösa högtider

Integration handlar om respekt, kunskap och nyfikenhet om/till andra kulturer och religioner. Kommunstyrelsen beslöt 2012-08-29, att kommunen ska uppmärksamma olika religioners högtider på vår hemsida.

Med hjälp av Sensus studieförbund ger vi varje månad en kort beskrivning av ett urval av högtidsdagar från våra sex världsreligioner. De sex världsreligionerna som berörs är buddhism, hinduism, islam, judendom, kristendom och sikhism.

Juni 2020

11 juni – Kristi kropps och blods högtid (kristenfom; katolsk)

Kallas också för Corpus Christi och firas bland annat med processioner för att hylla eukaristin, nattvarden. Nattvarden är en av de viktigaste riterna i kristendomen. Brödet och vinet som serveras förvandlas enligt kristna till Jesus kropp och blod.

16 juni – Guru Arjans martyrdag (sikhism)

Guru Arjan, den femte gurun, torterades till döds för sin tros skull. För att minnas hans lidande och hans budskap om tolerans bjuds alla människor, oberoende av religiös tillhörighet eller hudfärg, på svalkande dryck. Många sikhiska läkare utför gratis hälsoundersökningar den här dagen.

19 juni – Jesu heliga hjärtas dag (kristendom; katolsk)

Denna högtid firas tredje fredagen efter pingst. Hjärtat symboliserar Jesus kärlek till människan och därmed även en påminnelse om guds barmhärtighet eftersom Jesus är både Gud och människa.

21 juni – Johannes Döparens födelse (kristendom; protestant)

Johannes Döparen var den siste av de profeter som förutsåg att Kristus, Guds son, skulle komma. Det var Johannes om döpte Jesus i Jordanfloden

29 juni – De heliga apostlarna Petrus och Paulus dag (kristendom: katolsk, ortodox)

"Apostlafurstarna” Petrus och Paulus betydelse för den kristna kyrkan omvittnas redan i Nya Testamentet. Petrus utnämndes av Jesus till den ”klippa” som kyrkan skulle vila på. Båda apostlarna led martyrdöden i Rom under kejsare Nero.

Kontakt

Anna Partanen, +46 522‑69 61 39

Minoritetskonsulent

anna.partanen@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 7

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00