Religiösa högtider

Integration handlar om respekt, kunskap och nyfikenhet om/till andra kulturer och religioner. Kommunstyrelsen beslöt 2012-08-29, att kommunen ska uppmärksamma olika religioners högtider på vår hemsida.

Med hjälp av Sensus studieförbund ger vi varje månad en kort beskrivning av ett urval av högtidsdagar från våra sex världsreligioner. De sex världsreligionerna som berörs är buddhism, hinduism, islam, judendom, kristendom och sikhism.

Juni 2019

1 juni: Lailat al-qadr – Ödets natt (islam)

Lailat al-wadr är natten då Koranens fösta verser mottogs av profeten Muhammed via ängeln Gabriel. Enligt traditionen infaller Ödets natt någon gång under de sista tio dagarna av fastemånaden ramadan och en del går till moskén varje natt under dessa tio dagar. Många muslimer samlas i moskén för att be och läsa ur Koranen. Enligt Koranen är denna natt mer värdefull är tusen månader.

5 juni: Eid al-fitr (islam)

Dagen då den månadslånga fastan bryta är en stor glädjefest. Den inleds med gemensam bön. Firandet varar i tre dygn med god mat, sötsaker, presenter till barnen och gåvor till behövande. Muslimer önskar varandra eid mubarak – glad eid.

9 juni: Pingstdagen (kristendomen; protestant och katolsk)

Pingsten firar att den Helige andre gav sig till känna för apostlarna i Jerusalem. Det var under pingsten som Jesu lärjungar organiserade sig i en församling och började sprida Jesus budskap. Pingsten kallas även hänryckningens tid.

9-10 juni: Shavout – veckofesten (judendomen)

Shavout firas till minne av den dag då Toran, den judiska lagen och heliga skriften, mottogs av Moses vid Sinai berg. Shavout är också en skördefest för årets första frukter och synagogan dekoreras med löv och blad. En annan tradition under Shavout är att äta mycket glass eller andra mjölkprodukter. Mjölken symboliserar Toran, som ger människor näring – på samma sätt som mjölk ger näring till ett nyfött barn.

16 juni: Guru Arjans martyrdag (sikhism)

Guru Arjan, den femte gurun, torterades till döds för sin tros skull. För att minnas hans lidande och hans budskap om tolerans bjuds alla människor, oberoende av religiös tillhörighet eller hudfärg, på svalkande dryck. Många sikhiska läkare utför gratis hälsoundersökningar den här dagen.

20 juni: Kristi kropps och blods högtid (kristendom; katolsk)

Kallas också för corpus christi och firas bland annat med processioner för att hylla eukaristin, nattvarden. Brödet och vinet som serveras förvandlas enligt kristna till Jesus kropp och blod.

23 juni: Johannes Döparens födelse (kristendom; protestant)

Johannes Döparen var den siste av de profeter som förutsåg att Kristus, Guds son, skulle komma. Det var Johannes om döpte Jesus i Jordanfloden

28 juni: Jesu heliga hjärtas dag (kristendom; katolsk)

Denna högtid firas tredje fredagen efter pingst. Hjärtat symboliserar Jesus kärlek till människan och därmed även en påminnelse om guds barmhärtighet

29 juni: De heliga apostlarna Petrus och Paulus dag (kristendom: katolsk, ortodox)

Apostlafurstarna Petrus och Paulus betydelse för den kristna kyrkan omvittnas redan i Nya Testamentet. Petrus utnämndes av Jesus till den ”klippa” som kyrkan skulle vila på. Båda apostlarna led martyrdöden i Rom under kejsar Nero.

Kontakt

Anna Partanen, +46 522‑69 61 39

Minoritetskonsulent

anna.partanen@uddevalla.se

Arbetsmarknadsavdelningen Junogatan 7

45142 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00