Föreningsstöd - Kulturbidrag

Kommunens övergripande mål med samarbete med föreningslivet är att främja medborgarnas möjligheter att aktivt delta i föreningslivet på egna villkor. Därigenom skapas förutsättningar för fler medborgare att kunna uppleva, lära och agera. Föreningsbidragen ska bidra till att stödja ett föreningsliv som är uppbyggt på demokratiska grunder och som erbjuder ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Sök bidrag

Uddevalla kommun använder sig av Rbok för ansökan av bidragen. För att få mer information om exempelvis kulturbidrag och hur du gör för att få din förening bidragsberättigad, gå in på Rbok.

 

Kontakt

Kerstin Karlsson, kultursamordnare

+46 522‑69 65 28

kerstin.b.karlsson@uddevalla.se

Kultur och fritid

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Pontus Blom, projektledare

+46 522‑69 64 41

pontus.blom@uddevalla.se

Kultur och fritid

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Förslag på sidor