Fristad för förföljda

I september 2015 togs beslut i kommunfullmäktige att Uddevalla ska vara en tillfällig fristad för förföljda författare, journalister, musiker och bildkonstnärer. Några fristadskonstnärer behöver exempelvis vara anonyma medan andra kan verka öppet.

Det övergripande arbetet med fristäder organiseras av ICORN (Cities of Refuge Network) – ett internationellt nätverk som verkar för att erbjuda skydd och arbetsro till författare och konstnärer som förföljs och inte kan utöva sitt yrke i sitt hemland. Ytterst handlar det om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

ICORN:s symbol.

ICORN:s symbol.

Flera fristäder i Sverige och världen

Uddevalla är en av två kommuner i Västra Götaland som är medlemmar i ICORN. Den andra är Göteborg som redan 1996 blev den första fristaden i Sverige.

I dag finns 24 fristäder i Sverige. I hela världen finns över 50 städer och regioner som är fristäder.

Så fungerar det

En förföljd författare eller konstnär kan ansöka om stipendium hos ICORN för att få vistas i en fristad under två års tid. Uddevallas fristadsstipendiat finansieras av Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun.

Hur ett mottagande av en fristadskonstnär ser ut varierar beroende på personliga önskemål och behov. Från kommunens sida ses det som positivt om personen kan bli en del av det lokala kulturlivet. Därför uppmuntras samarbete med aktörer som bibliotek, museer, studieförbund, teatrar, högskola, lokala förlag, fria arrangörsgrupper och liknande.

Ytterst är det kommunstyrelsen som ansvarar för fristadsverksamheten i Uddevalla. Det praktiska arbetet utförs av en mindre arbetsgrupp.

Uddevalla kommun har idag en fristadskonstnär. Personen lever under hot. Hen har skyddad identitet och har därför begränsande möjligheter att vara aktiv i det lokala kulturlivet.

Kontakt

Stellan Hedendahl, kultursamordnare

+46 522‑69 65 33

stellan.hedendahl@uddevalla.se

Kultur och fritid

Varvsvägen 1

451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00