Fullständiga kriterier Giraffstöd

Du/ni är mellan 13-26 år

Du som söker Giraffstödet skall vara mellan 13-26 år. Är ni en större grupp som
tillsammans söker stödet kan någon/några i gruppen vara äldre eller yngre än 13-26 år.
Den/De som är projektägare skall vara 13-26 år. Projektägaren skall vara den/de som tagit initiativet och håller huvudsakliga kontakten med Giraff.

Det händer i Uddevalla kommun

Aktiviteten/projektet ni planerar och får stöd för skall äga rum i Uddevalla kommun. Den som söker stödet behöver inte vara skriven i kommunen. Däremot måste ni på något sätt verka inom kommunen till exempel studerar eller har din arbetsplats i Uddevalla kommun.

Öppet för alla att delta

Aktiviteten/Projektet som stöttas av Giraff skall vara: Öppet och tillgängligt för alla oavsett; Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Aktiviteten/Projektet skall genomföras på/i en offentlig miljö samt vara drogfri.

Att söka stöd till samma återkommande projekt flera gånger

Du/ni kan söka Giraffstöd till samma projekt flera gånger. När/om projektet blir etablerat och årligen återkommande kan det komma att ses som permanent verksamhet och inte projekt. Då kan inte Giraffstödet sökas. Däremot hjälper vi gärna till med stöd kring andra bidrag och föreningsbildande.

Ansökan/Utvärdering

Ett kort ansökningsformulär fylls i vid uppstart av projektet. Efter projektet fylls en utvärdering i.

Rekommendationer till er som söker Giraffstöd

Vi uppmuntrar er som söker Giraffstödet och driver projekt att, så långt det går arbeta för jämställda scener med målbilden 50/50 kvinnor och män. Vi uppmuntrar nya samarbeten som inkluderar gränsöverskridande kring: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vi jobbar aktivt med miljön för en hållbar utveckling. Tänk gärna på det när ni arrangerar. Köp till exempel miljömärkta livsmedel eller hitta era sätt att arrangera utan att påverka miljön.

Förslag på sidor