Piano

Du kan tidigast börja spela piano samma år som du fyller 9 år och startar då i grupp med andra elever där du sitter vid pianot med hörlurar. Vi spelar allt från klassiskt till rock- och popmusik. Du får pröva på att spela efter noter eller på gehör. Du måste ha tillgång till ett piano. Om du inte har tillgång till piano så kan vi ge dig råd.

Lärare

Mikael Landberg

Jelena Gavrilov

Kalle Edh

Martin Andreasson

Markus Brattgård

Pianots tangenter

Förslag på sidor