Ukulele

Du kan börja spela ukulele när du är 9 år.

Ukulele är ett instrument som ser ut som en liten gitarr med fyra strängar. Du spelar ungefär som på en gitarr men du "kompar" mest. Det betyder att du sätter fingrarna i olika grepp/ ackord och slår an strängarna i olika rytmer som passar till sånger och melodier.

Ukulelespel är en bra förberedelse om du vill spela gitarr senare. Du tränar att ta grepp med vänsterhanden och du blir van att slå an strängarna med höger hand.

Ukulelen har fått sitt namn av folket på Hawaii, men den kommer ifrån Portugal. Sjömän från Portugal hade med sig instrumentet till Hawaii och där tyckte de att fingrarna såg ut som loppor som hoppade, när de spelade. Ukulele betyder "loppor som hoppar".

Lärare

Renée Niklasson

Ukulele i trä

Förslag på sidor