Teater

Unga människor spelar teater i olika karaktärer

Foto: Nawras Murad

Kulturskolans teaterkurser är fyllda av kreativitet och gemenskap, lek och improvisation, gestaltningsarbete och regi. Kurserna ger eleverna möjlighet att lära sig om teaterns olika delar som ljus, kostym, att skapa sceniska berättelser och mycket mer. Det kan vara inkluderat i undervisningen, genom workshops eller genom möjligheten att se andra gruppers föreställningar. I kurserna arbetar vi kontinuerligt med grupprocessen och elevernas delaktighet vad gäller föreställningarnas innehåll och teman.

I slutet av varje termin/år visar de flesta grupper upp sina arbeten för inbjuden publik och andra teaterelever på Kulturskolan. Det förekommer också att vi arbetar med andra typer av presentationsformer utöver teaterföreställningar. Teatergrupper från Kulturskolan har också deltagit i regionala och nationella projekt som Flätan och LÄNK.

Lärare

Ingrid Nilsson

Michaela Lundgren


Förslag på sidor