Pingviner

Uddevalla Sim Sommarsimskola Period 1

  • Måndag 10 - torsdag 20 juni
  • 16.00-18.40 (se varje grupps tid)
  • Walkesborgsbadet

Uddevalla Sim kommer anordna intensivsimskola under sommaren 2024.
Period 1 är vecka 24 (måndag-fredag)- vecka 25 (måndag- torsdag)
Simskolan Bedrivs på eftermiddagar på Walkesborgsbadet.

Sköldpaddan 16:00-16:40
Silver Pingvin 16:40-17:20
Fisken 17:20-18:00
Pirayan/ Hajen 18:00-18:40

 

Ålder: Från 4år och uppåt

Kostnad: 895kr+ 50kr i medlemsavgift om man inte redan är medlem

Anmälan: Anmälan görs via länken här: https://sportadmin.se/book/?F=D2522399-ABD4-4E0A-8F5F-737B689C5E4E

Kontakt: Mail: info@uddevallasim.se, telefon:0522-34685

Arrangör: Uddevalla Sim