Varför går hästarna i små hagar?

Hästarna går i mindre hagar för att hålla sig friska. Vi gör detta i samråd med veterinär för att undvika fång och övervikt. Fång är en mycket smärtsam sjukdom som lätt drabbar ponnier. Hagarnas storlek och tillgången på vatten och väderskydd följer jordbruksverkets föreskrifter.

Några av hästarna behöver ha betesreducerare (munkorg) på sig för att kunna gå på bete dagtid. Hästarna går i mindre hagar på nätterna för att de ska kunna få en anpassad fodermängd, morgon och kväll får hästarna hö.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00