Kan jag som besökare påverka utvecklingen av Emaus lantgård?

Vi har samlat in tankar och idéer från besökare och brukare från 28 november till 11 december om vad som är viktigt på Emaus för den fortsatta utvecklingen. De idéer vi får in kommer att finnas med som ett underlag i vår planering för utvecklingen av Emaus, men vi måste också ta hänsyn till de regler som lantgården omfattas av, exempelvis vad gäller djurskydd och arbetsmiljö, samt viktiga prioriteringar i kommunen som exempelvis barn och unga och hållbarhetsaspekter. Emaus lantgård klassificeras som en djurpark och följer därför den lagstiftning som gäller för offentlig förevisning av djur.