Vad har hänt med hästen Jackson?

Jackson har flyttat för att säljas vidare så att han kan få det bättre, då det av många anledningar inte fungerade att ha honom kvar på Emaus. Vi vill hela tiden förbättra för både djurgrupper och för de enskilda djuren. Det kan exempelvis handla om ett djur som har ålderskrämpor eller sjukdom, en flock som inte fungerar socialt eller genetiskt, ett djur som inte trivs eller får sämre livskvalitet och utveckling. Ibland hittar vi den bästa lösningen på Emaus, och ibland finns bästa lösningen på en annan plats än Emaus. Vi stämmer av alla våra åtgärder med veterinär och beteendevetare för djur.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00