Mobila fritidsledare

Mobila fritidsledare

Verksamheten är stängd på grund av regeringens och Folkhälsomyndighetens restriktioner för att minska smittspridningen av Covid-19.

Den öppna fritidsverksamheten är stängd just nu men vi kommer att ha öppen digital fritidsgård på forumet Discord samt vissa bokningsbara aktiviteter för dig 12-15 år.

Länken till Discord-fritidsgården hittar ni på våra sociala medier. Håll även utkik där för löpande information om tider och aktiviteter!

Mobila Fritidsledarna finns för unga i Uddevalla kommun med fokus på högstadie- och gymnasieålder i de områden där ingen närbelägen fritidsgård finns.

Vi har arbetar uppsökande som möjliggörare av en kvalitativ fritid genom samtal och relationsbygge, grupprocesser, samverkan och aktiviteter med ungas idéer som utgångspunkt för vår verksamhet.

Vi finns på arenor där unga befinner sig för att genom ett främjande och coachande förhållningssätt erbjuda kvalitativ fritid och trygga vuxnas närvaro. Vi som jobbar som mobila fritidsledare är Glenn Rytterlund, Jonas Källman, David Gylfe och Lotta Henriksson.

För mer info följ oss på Instagram @mobilafritidsledareuddevalla och på Facebook facebook.com/mobilafritidsledareuddevalla

Kontakt

Maria Lehto, +46 522‑69 65 38

Enhetschef

maria.lehto@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00