Mobila fritidsledare

Mobila fritidsledare

Mobila fritidsledarteamet finns för unga i Uddevalla kommun med fokus på högstadie- och gymnasieålder. Vi har ett främjande förhållningssätt och arbetar uppsökande som möjliggörare av en kvalitativ fritid genom samtal och relationsbygge, grupprocesser, samverkan och aktiviteter med ungas idéer som utgångspunkt för vår verksamhet.

Vi finns på arenor där unga befinner sig för att genom ett främjande och coachande förhållningssätt erbjuda kvalitativ fritid och trygga vuxnas närvaro i delar av Uddevalla kommun där ingen fritidsgård finns i området.

Vi som jobbar som mobila fritidsledare är Andreas Blom, Jonas Källman, David Gylfe och Lotta Henriksson.

Följ oss gärna på Instagram @mobilafritidsledareuddevalla och på Facebook facebook.com/mobilafritidsledareuddevalla

Mobila fritidsledarteamet - David Gylfe, Lotta Henriksson, Andreas Blom och Jonas Källman

Mobila fritidsledarteamet - David Gylfe, Lotta Henriksson, Andreas Blom och Jonas Källman

Kontakt

Maria Lehto, +46 522‑69 65 38

Enhetschef

maria.lehto@uddevalla.se

Kultur och fritid Varvsvägen 1

45181 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00