Mobila fritidsledare

Mobila fritidsledare

Mobila Fritidsledarna finns för unga i Uddevalla kommun med fokus på högstadie- och gymnasieålder i de områden där ingen närbelägen fritidsgård finns.

Vi arbetar uppsökande som möjliggörare av en kvalitativ fritid genom samtal och relationsbygge, grupprocesser, samverkan och aktiviteter med ungas idéer som utgångspunkt för vår verksamhet.

Vi finns på arenor där unga befinner sig för att genom ett främjande och coachande förhållningssätt erbjuda en kvalitativ fritid och trygga vuxnas närvaro.

 

För att se vad vi gör och vart vi befinner oss följ oss på Instagram:

@mobilafritidsledareuddevalla

Kontakt: david.gylfe@uddevalla.se

Kontakt

Maria Letho, Enhetschef
0522-696538
maria.lehto@uddevalla.se
Kultur och fritid
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla

Förslag på sidor