Cumuluskraft

Cumuluskraft

Team Uddevalla, som ungdomsgruppen heter, är en del av projektet Cumuluskraft som kultur och fritid initierat i samarbete med Ungdomssatsningen hos Arbetsmarknadsavdelningen. Projektets mål är att ge fler barn och unga en meningsfull fritid, möjlighet att utöva sitt fritidsintresse, skapa fler möjligheter att aktiveras i ung ålder, bidra till en ökad folkhälsa och livsglädje.

Team Uddevalla har rekryterats i åldrarna 20-28 år, har olika bakgrunder, kommer från olika stadsdelar och pratar tillsammans över åtta olika språk. Vi kommer finnas på fritidsgårdar, skolor, sociala medier och andra mötesplatser där unga uppehåller sig för att skapa kontakter, prata och ta reda på vilka aktiviteter som ungdomarna vill ha mer av i kommunen.

- Vi har en fantastisk grupp ungdomar som ska arbeta med detta, de är väldigt motiverade och alla har jobbat med barn innan. De ska få utbildning i jämställdhet, projektledning och pedagogiskt ledarskap, och kunna leda egna kultur- och fritidsaktiviteter. Tanken är att de ska samarbeta med föreningslivet, näringslivet, ideell sektor, skolor och fritidsgårdar, säger Karl Sergel, projektledare. 

Team Uddevallas huvudfokus blir att skapa flera kultur- och fritidsaktiviteter. Vi kommer arrangera mer fotboll, dans, teater, musik, tv-spel, wakeboard och alla möjliga aktiviteter som skapar en roligare fritid för kommunens ungdomar.

Vad tycker du att vi borde arrangera för aktiviteter?

Följ Cumuluskrafts Team Uddevalla på Facebook och Instagram för att se vad som händer i Uddevalla kommun och lämna förslag!

Se film: Cumuluskraft

Kontakt

Karl Sergel, +46 522‑69 61 66

Fritidsledare

karl.sergel@uddevalla.se

Fritidsgård bryggeriet Södra hamngatan 10

45140 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00