Stöd, hälsa och trygghet på Norgården anpassad grundskola

Elevhälsa

Specialpedagog
Maria Runge
Telefon 0522-69 72 47

Kurator
Emma Jansotter
Telefon 0522-69 53 66

Skolsköterska
Agneta Larsson
Telefon 0522-69 71 61

Förslag på sidor