Anpassad Gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är en fyraårig, frivillig skolform och bygger på den obligatoriska anpassade gymnasieskolan.

Den anpassad gymnasiekolan ska, utifrån varje elevs förutsättningar, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid.

Inom Uddevallas anpassade gymnasieskola finns både nationella och individuella program. De nationella programmen finns på Agneberg och Östrabo Y. De individuella finns på Agneberg.

Läs mer om Anpassad Gymnasieskola

Förslag på sidor