Komvux som särskild utbildning

Du som har fyllt 20 år och har en funktionsnedsättning eller en hjärnskada kan läsa inom särskild utbildning för vuxna. Det finns många kurser och utbildningar att välja.

Utbildningen kan göra det lättare för dig att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas som person.

Du har rätt till grundläggande utbildning om du saknar sådana kunskaper som utbildningen i anpassad grundskola syftar till att ge och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Till gymnasiala kurser är du behörig att söka om du saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild utbildning för vuxna i Uddevalla

Komvux som särskild utbildning, Uddevalla Vuxenutbildning

Förslag på sidor