Drogfri ungdom

Drogfri ungdom är ett samverkansarbete mellan barn och utbildning, kultur och fritid och socialförvaltningen. Tillsammans med elevhälsan arbetar drogfri ungdom för en snabb och smidig hjälp till ungdomar och deras föräldrar. Målsättningen är att förebygga användning och beroende av alkohol, narkotika och andra droger bland barn och ungdomar i Uddevalla.

När det gäller drogproblematik bland våra skolungdomar ska samordnaren i projektet fungera som en länk mellan skolan och öppenvårdsmottagningen Kompassen där syftet främst är att underlätta kommunikation och kontakt. Tillsammans med elevhälsan arbetar samordnaren för att eleven vid behov får träffa kurator på Kompassen eller behandlare i sin hemkommun.

Råd och hjälp för elev och förälder

Samordnaren träffar elev samt vårdnadshavare om eleven är under 18 år och skapar sig en bild av elevens behov och informerar om vad det finns för stöd och hjälp i kommunen. Det finns många fördelar med att påbörja behandling så snart som möjligt.

Informationsträffar och utbildningar

Samordnaren kan bjudas in vid föräldramöten och föräldraråd för att informera om skolans förebyggande arbete och den aktuella situationen vad gäller droger i vår kommun. En viktig del i arbetet är att informera och ha en god kontakt med skolans personal genom att medverka på arbetsplatsträffar, träffa elevhälsoteamen och hålla i utbildningar för personal.

Miranda Gjelseth
Drogförebyggande samordnare, (gymnasiet)

Telefon 0522-69 68 48
070-165 77 25

Unni Norén
Drogförebyggande samordnare (grundskolan)

Telefon 0522-69 74 74

Mer information

Kompassen öppenvårdsmottning

Kompassen Ung

Erbjuder stöd och behandling för ungdomar och vuxna med missbruks- och beroendeproblematik samt stöd till anhöriga.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00