Basprogram skolsköterskor

Skolläkarbesök erbjuds om avvikelse upptäcks eller om vårdnadshavare särskilt önskar. Skolläkaren konsulteras i medicinska frågeställningar eller vid hälsoproblem av betydelse för skolan. Skolläkaren gör den medicinska bedömningen i elevhälsans utredningar.

Basprogram för elevhälsans medicinska insats

F-klass

Information om elevhälsans medicinska insats till vårdnadshavare. Inhämtande och genomgång av BVC-journal,och upprättande av SHV-journal.

Hälsouppgift från vårdnadshavare.

Syn (och om möjligt det som står på år 1)

Genomgång av vaccinationsstatus –vid behov erbjuda kompletterande vaccinationer

Åk1(eller F-klass)

Hälsobesökmed längd, vikt och hörselundersökning(om det ej gjorts i f-klass).

Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Åk 2

Erbjuda MPRvaccin (mässling, påssjuka och rödahund)
Undersökning av längd och vikt

Åk 4

Hälsouppgift från eleven och vårdnadshavaren.
Inhämtande av information från lärare.
Hälsosamtal med eleven om bl.a.trivsel, kamratrelationer, eventuella hälsoproblem eller inlärningssvårigheter, kost, sömn och fysisk aktivitet.

Undersökning av längd, vikt, syn och rygg.
Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.

Åk 8

Erbjuda dTp-vaccin (stelkramp, difteri, kikhosta)
Hälsouppgift från eleven och vårdnadshavaren.
Inhämtande av information från lärare.
Undersökning av längd, vikt och rygg.
Hälsosamtal med eleven om bland annat skolsituation, pubertet, kost, upplevd hälsa, kamratrelationer, sexualitet, och ANDT-frågor.
Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.
Genomgång av vaccinationsstatus –vid behov erbjuda kompletterande vaccinationer.

År 1 gymnasieskolan

Erbjuda dTp-vaccin (stelkramp, difteri, kikhosta)

Hälsouppgift från eleven och vårdnadshavaren.
Inhämtande av information från lärare.
Undersökning av längd, vikt ochrygg.
Hälsosamtal med eleven om bland annat skolsituation, pubertet, kost, upplevd hälsa, kamratrelationer, sexualitet, och ANDT-frågor.
Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling.
Genomgång av vaccinationsstatus – vid behov erbjuda kompletterande vaccinationer.


Kontakt

Susann Magnusson, +46 522‑69 69 68

Enhetschef

susann.magnusson@uddevalla.se

Kanslibacken 9

451 34 

Uddevalla

Mathias Lind, +46 522‑69 65 87

Enhetschef

mathias.lind@uddevalla.se

Kanslibacken 9

451 34 

Uddevalla

Nina Södergren, +46 522‑69 68 63

Enhetschef

nina.sodergren@uddevalla.se

Uddevalla gymnasieskola agneberg Östergatan 12

45130 

UDDEVALLA

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00