Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen gäller för anställda, förtroendevalda samt personer särskilt utsedda av kommunen att delta under tjänsteresor (alla resor i tjänsten omfattas). Elever och praktikanter omfattas av försäkringen under studieresor och praktik (subsidiärt). Kommunen har från 2020-01-01 avtal med If Skadeförsäkring AB.

Försäkringen gäller för personer som är bosatta i Norden och inskrivna i nordisk allmän försäkringskassa. Försäkringen omfattar ”business visitors” om maximalt 100 besöksdagar per år. Försäkringen gäller för försäkrad upp till 70 år.

Försäkringen gäller även för styrelserna Uddevalla Utvecklings AB,Uddevalla Vatten AB och Uddevalla Turisttrafik AB.

Försäkringens omfattning

  • Sjukdom, skada och olycksfall
  • Resegaranti (exempel vid reseavbrott, försening av allmänt färdmedel över tre timmar, ersättningsperson, missad avresa)
  • Invaliditets- och dödsfallsersättning vid olycksfall/sjukdom/smitta
  • Egendomsskydd för personlig lösegendom, resehandlingar och kommunens egendom
  • Bagageförsening
  • Ansvarsskydd vid privat- eller sakskada
  • Rättsskydd
  • Personlig säkerhet och krishantering

Vad gäller för gruppresor?

Mer information kommer inom kort.

Assistanskort ska med vid resa

Mer information kommer inom kort.

När och var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i hela världen och under högst 365 dagar i en följd. Försäkringen gäller inte i länder/områden där svenska Utrikesdepartementet avråder från inresa.

Kontrollera att resmålet inte finns uppsatt på UD:s reserekommendationer, för länder som UD avråder resor till. UD har även en ”Resklar-app”, där UD ger råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan "Min resa" kan du enkelt förbereda varje resa.

Vid behov av omedelbar assistans under resa

Kontakta SOS Alarm

Vid hemkomst om skada/olycka har skett

Skada anmäls till ansvarig överordnande och till kommunens försäkringshandläggare som vidarebefordrar skadeanmälan till försäkringsbolaget.

Arbetsgivaren fyller i skadeanmälan, som finns hos försäkringshandläggaren. Vid egendomsskada ska kvitton i original bifogas skadeanmälan. E-post till skadelidande ska bifogas anmälan.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Försäkringsfrågor,

forsakringsfragor@uddevalla.se

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00