Allmän förskola

Barn över tre år har rätt till allmän förskola. Allmän förskola kostar inget men du som vårdnadshavare måste ansöka om plats.

Det är roligt att gå i förskolan!

Från och med hösten det år ditt barn fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka (525 timmar på ett år). Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider. Det betyder att när skolan har lov och kompetensutvecklingsdagar är barnen i den allmänna förskolan också lediga.

Ditt barn har rätt till allmän förskola även om du är arbetslös eller föräldraledig.

Barnen i den allmänna förskolan har samma undervisning som de andra barnen i förskolan. Det är rektor på förskolan som bestämmer vilka tider ditt barn kan vara där.

Om ditt barn behöver vara i förskolan över 15 timmar per vecka minskas avgiften med 27 % för allmän förskola.

Ansökan om allmän förskola

Kommunen har en e-tjänst för ansökan. Du loggar in med e-legitimation. Ansökan går till så här:

1. Du söker förskola via e-tjänsten.

2. Handläggare på förskolekontoret tar emot din ansökan och ger den ett ködatum. Lediga platser fördelas utifrån köordningen.

3 .Du kommer att informeras via e-post eller brev när det finns en plats för ditt barn.

Förslag på sidor