Allmän förskola

Barn över tre år har rätt till allmän förskola. Allmän förskola kostar inget men du som vårdnadshavare måste ansöka om plats.

Det är roligt att gå i förskolan!

Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider. Det betyder att när skolan har lov och kompetensutvecklingsdagar är barnen i den allmänna förskolan också lediga.

Ditt barn har rätt till allmän förskola även om du är arbetslös eller föräldraledig.

Barnen i den allmänna förskolan har samma undervisning som de andra barnen i förskolan. Det är rektor på förskolan som bestämmer vilka tider ditt barn kan vara där.

Ansökan om allmän förskola

Kommunen har en e-tjänst för ansökan. Du loggar in med e-legitimation. Ansökan går till så här:

1. Du söker förskola via e-tjänsten.

2. Handläggare på förskolekontoret tar emot din ansökan och ger den ett ködatum. Lediga platser fördelas utifrån köordningen.

3 .Du kommer att informeras via e-post eller brev när det finns en plats för ditt barn.

Förslag på sidor