Arbetsgivarintyg för vårdnadshavare

Uddevalla kommun tar in arbetsgivarintyg och studieintyg för vårdnadshavare som har barn placerade i fristående eller kommunal pedagogisk omsorg.

Arbetsgivarintyg/studieintyg ska alltid registreras vid nya placeringar oavsett placeringsgrund. Detta gäller inte för vårdnadshavare vars barn utnyttjar 15 timmar avgiftsfri allmän förskola. Arbetsgivarintyg/studieintyg ska också registreras när barnets placering ändras från 15 timmar till mer än 15 timmar. Intyget som registreras får inte vara mer än en månad gammalt från barnets placeringsdatum.

Vid arbete: Bifoga arbetsgivarintyg eller anställningsbevis där omfattning av tjänst framgår, liksom anställningsform och datum för anställning.

Vid studier: Bifoga studieintyg som visar studietakt och omfattning.

Du lämnar in ditt intyg via en e-tjänst. Ditt intyg måste alltså vara i digital form. Du kan få hjälp med att scanna in ditt intyg på kommunens kontaktcenter.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00