Sysselsättningsintyg vårdnadshavare

Om du som vårdnadshavare har barn som är placerat mer än 15 timmar i veckan i förskola och pedagogisk omsorg begär Uddevalla kommun in ett sysselsättningsintyg av dig. Det gäller för vårdnadshavare med barn som har plats i både fristående och kommunal verksamhet.

Du ska alltid registrera ett sysselsättningsintyg när du sökt och blivit erbjuden plats för ditt barn och om vistelsetiden är mer än 15 timmar per vecka.

Om du har barn i förskola eller pedagogisk omsorg och barnets placering ändras från 15 timmar till mer än 15 timmar per vecka måste du också registrera ett sysselsättningsintyg.

Tänk på att du också måste

 • registrera ett aktuellt schema i Edlevo
 • meddela ändring av vistelsetid

Ska alla vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg lämna in ett sysselsättningsintyg?

Du ska lämna ett sysselsättningsintyg

 • när du får ett platserbjudande med vistelsetid över 15 timmar samt
 • när du utökar tiden till över 15 timmar i veckan för ditt barn.

När ska jag lämna in intyget?

När det gäller intyg för en ny plats för ditt barn ska du lämna in ett intyg först när du blivit erbjuden en plats. Intyget ska vara inlämnat i god tid innan barnets placering startar, gärna ett par veckor innan.

När ditt barn går upp i tid över 15 timmar ska du lämna in ett intyg samt registrera ändring av vistelsetid. Den nya tiden registreras när förskolekontoret har fått ditt sysselsättningsintyg.

Vilka uppgifter ingår i ett sysselsättningsintyg?

I ett sysselsättningsintyg vid arbete ska följande framgå:

 • omfattning av tjänst
 • anställningsform
 • datum för anställning
 • arbetsgivare samt kontaktuppgifter till arbetsgivaren
 • arbetsgivares underskrift

Vid egen firma kan ett vidimerat registerutdrag skickas in. Intyget ska inte vara äldre än 1 månad.

I ett studieintyg ska följande framgå:

 • personuppgifter
 • period för studier
 • bekräftelse på antagning från skola

Intyget du registrerar får inte vara äldre än en månad. Tänk på att om du har ett sysselsättningsintyg med slutdatum behöver du förnya det vid fortsatt placering över 15 timmar.

Intyg att använda

Använd något av följande

Lämna intyg

 • Går ditt barn i fristående förskola eller pedagogisk omsorg får du som vårdnadshavare information från förskolan/dagbarnvårdaren om hur intyget ska lämnas in.
 • Går ditt barn i kommunal förskola använder du e-tjänsten nedan för att lämna in intyget.

För att lämna intyg via e-tjänsten måste ditt intyg vara i digital form. Du kan få hjälp med att scanna in ditt intyg på kommunens kontaktcenter.

Förslag på sidor