Sysselsättningsintyg vårdnadshavare

Om du som vårdnadshavare har barn som är placerat mer än 15 timmar i veckan i förskola och pedagogisk omsorg begär Uddevalla kommun in ett sysselsättningsintyg av dig. Det gäller för vårdnadshavare med barn som har plats i både fristående och kommunal verksamhet.

Du ska alltid registrera ett sysselsättningsintyg när du sökt och blivit erbjuden plats för ditt barn och om vistelsetiden är mer än 15 timmar per vecka.

Om du har barn i förskola eller pedagogisk omsorg och barnets placering ändras från 15 timmar till mer än 15 timmar per vecka måste du också registrera ett sysselsättningsintyg.

 

Ska alla vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg lämna in ett sysselsättningsintyg?

Nej, kravet på intyg tillämpas från den 1 mars 2021 och bara

  • när du får ett platserbjudande med vistelsetid över 15 timmar samt
  • när du utökar tiden till över 15 timmar i veckan för ditt barn.

När ska jag lämna in intyget?

När det gäller intyg för en ny plats för ditt barn ska du lämna in ett intyg först när du blivit erbjuden en plats. Intyget ska vara inlämnat i god tid innan barnets placering startar, gärna ett par veckor innan.

När det gäller intyg för utökad tid över 15 timmar lämnar du in ett intyg så snart det är möjligt.

Vilka uppgifter ingår i ett sysselsättningsintyg?

Vid arbete: Bifoga sysselsättningsintyg där följande framgår:

  • omfattning av tjänst
  • anställningsform
  • datum för anställning
  • arbetsgivare samt kontaktuppgifter till arbetsgivaren
  • arbetsgivares underskrift

Egenföretagare lämnar in registreringsbevis.

Vid studier: Bifoga studieintyg som visar studietakt och omfattning.

Intyget du registrerar får inte vara äldre än en månad. Tänk på att om du har ett sysselsättningsintyg med slutdatum behöver du förnya det vid fortsatt placering över 15 timmar.

Använd kommunens sysselsättningsintyg eller intyg från din arbetsgivare.

Lämna intyg i fristående förskolor

Inom fristående förskola får du som vårdnadshavare information från respektive enhet om hur intyget ska lämnas in.

Lämna intyg i kommunala förskolor och i fristående samt kommunal pedagogisk omsorg

Du lämnar in ditt intyg via e-tjänsten nedan. Ditt intyg måste alltså vara i digital form. Du kan få hjälp med att scanna in ditt intyg på kommunens kontaktcenter.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00