Enkät sommarverksamhet

Vänligen svara på hur väl påståendet stämmer överens med ditt/dina barns upplevelse. Kommentera gärna i rutorna. Var snäll och svara senast 19 augusti.

Välj hur väl påståendet stämmer.  * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Instämmer helt Instämmer mycket Instämmer något Instämmer lite Vet ej
Sommarverksamheten har upplevts positiv både för barn och för vårdnadshavare.