Enkät sommarverksamhet

Vänligen svara på hur väl påståendet stämmer överens med ditt/dina barns upplevelse. Kommentera gärna i rutorna. Var snäll och svara senast 25 augusti.

Välj hur väl påståendet stämmer.  * (obligatorisk)
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Instämmer helt Instämmer mycket Instämmer något Instämmer lite Vet ej
Sommarverksamheten har fungerat bra för mitt barn.


Förslag på sidor