Enkät sommarverksamheten personal

Var snäll och svara senast 1 september. Ditt svar är anonymt.

Jag är... * (obligatorisk)
Jag är...
Sommarverksamheten har upplevts positiv för mig. * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Instämmer helt Instämmer mycket Instämmer något Instämmer inte Vet ej
Välj gradering

Jag har tidigare erfarenheter av att arbeta i sommarverksamheten? * (obligatorisk)
Jag har tidigare erfarenheter av att arbeta i sommarverksamheten?


Sommarverksamhetens innehåll har varit av god kvalitet * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Instämmer helt Instämmer mycket Instämmer något Instämmer inte vet ej
Välj gradering

Hur många veckor har du arbetat? * (obligatorisk)
Hur många veckor har du arbetat?

Är du nöjd med den information du fått inför arbetet i sommarverksamheten? * (obligatorisk)
$field.shortDescription
Bestäm en gradering för varje delfråga
  Instämmer helt Instämmer mycket Instämmer något Instämmer inte Vet ej
Välj gradering

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00