Enkät till vårdnadshavare: Utökad tid för kvalitetshöjning i förskolan

Skollag och läroplan ställer allt högre krav på att förskolorna säkerställer att barnen får den utbildning de har rätt till. Samtidigt är den tid som personalen har för gemensam planering och kompetensutveckling begränsad.

För att öka personalens gemensamma tid föreslår kommunala förskolans ledning två förändringar:

  • Förskolan ökar antalet kompetensutvecklingsdagar per år från 4 till 6
  • Förskolans personal har gemensamt möte från klockan 16 första måndagen i månaden, och då är verksamheten begränsad (eller stängd).

Vi ber dig som vårdnadshavare att lämna synpunkter på dessa förändringar i enkäten nedan.

Kompetensutvecklingsdagar

Förskoleverksamheten har idag öppet kl 06-18. Undantag är 4 kompetensutvecklingsdagar per år med begränsat öppet. Då är de flesta barn är hemma. Om vårdnadshavare inte kan ordna egen omsorg för barn erbjuds omsorg antingen på närliggande förskola eller tas barnen om hand på sin enhet av vikarier. Begränsat öppethållande innebär att all ordinarie personal har möjlighet till kompetensutveckling och kollegialt lärande.

Gemensam mötestid

Mötestid då all personal samlas sker utanför öppettid, alltså efter 18. Det blir en arbetsmiljöfråga med långa arbetsdagar, vilket också påverkar kvalitén. Skollag och läroplan ställer stora krav på förskolan. För att uppnå det som krävs behöver förskolepersonalen ha mer gemensam tid än vad som erbjuds idag.


Vid planering av verksamheten är det viktigt att vårdnadshavares synpunkter kommer fram. Vi ställer därför nedanstående frågor till dig. Svara senast 14/3.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.