Hur nöjd är du?

Frågor till vårdnadshavare i förskola

Under veckorna 40-42 genomför kommunala förskolor en föräldraenkät i miniformat. Syftet med enkäten är att öka vårdnadshavares delaktighet i förskolan.

Tack för att du hjälper oss göra vår undervisning och verksamhet bättre!

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Förslag på sidor