Hur nöjd är du?

Frågor till vårdnadshavare i förskola och i annan pedagogisk verksamhet

Under veckorna 19-21 genomför kommunala förskolor, dagbarnvårdare och nattis en föräldraenkät i miniformat. Syftet med enkäten är att öka vårdnadshavares delaktighet i förskolan.


Har du förtroende för den personal du möter? * (obligatorisk)
Har du förtroende för den personal du möter?


Waa sidee kalsoonida aad ku qa shaqaalaha aad la kulantoHar?/ A ke ti besim në personelinme të cilin takohesh?/ Do you have confidence in the staff you meet?/ Luotatko henkilökuntaan, jota kohtaat? /هل تشعر بالثقة تجاه المستخدمين الذي تقابلهم؟
Får du den information du behöver om ditt barns vardag? * (obligatorisk)
Får du den information du behöver om ditt barns vardag?


Ma heshaa macluumaadka aad u baahantahay ee ku saabsan nolol maalmeedka ilmahaaga? /A të jepet ty informacionipër të cilin ti ke nevojëpër përditshmërinë e fëmijës tënd? / Do you receive the information you need regarding your child’s daily activities? /Saatko tarvitsemasi tiedot lapsesi arkipäivästä? / هل تحصل على المعلومات التي ترغب الحصول عليها عن كيف يمضي طفلك يومه.
Berättar personalen om hur ditt barn utvecklas? * (obligatorisk)
Berättar personalen om hur ditt barn utvecklas?


Ma kuu sheegaab shaqaaluhu sida uu yahay horumarka uu sameeyo ilmahaagu?/ A tregon personeli se sipo zhvillohet fëmija yt? / Do the staff tell you how your child is progressing? / Kertooko henkilökunta sinulle, kuinka lapsesi kehittyy?/ هل يخبرك المستخدمين عن كيف يتطور طفلك؟
Är du nöjd med ditt barns verksamhet?
Är du nöjd med ditt barns verksamhet?


Ma ku qanacsantahay meherada uu tago ilmahaagi?/ / A je ti i / e kënaqur me veprimtarinë e fëmijës tënd? /Are you satisfied with your child’s activities?/ Oletko tyytyväinen lapsesi toimintaan?/ هل تشعر بالرضاء تجاه الأنشطة التيتتعلق بطفلك؟

Om enkäten

Under veckorna 19-21 genomför kommunala förskolor, dagbarnvårdare och nattis en föräldraenkät i miniformat.

Syftet med enkäten är att öka din delaktighet genom att ta reda på hur nöjd du är med vår verksamhet. Undersökningen är återkommande.

Tack för att du hjälper oss att göra vår verksamhet ännu bättre!


Gjatë javëve 19-21, parashkolloret komunale, qendrat ditore dhe ato të natës e bëjnë një anketë prindërore në miniformat. Qëllimi me anketën është që të rritet pjesëmarrja jote duke mësuar se sa ti je i kënaqur me punën tonë. Investigimi do të përsëritet.

Faleminderit që ti po na ndihmon për ta bërë veprimtarinë tonë edhe më të mirë!


Muddada lagu gudo jiro todobaadya 19-21-aad waxaa ay fulin doonaan dugsiyada
xanaanda carruurta ee ay degmadu leedahay, xanaanada carruurta ee maalinti iyo xanaanada caruurta habeenkii foom su’aalo ah oo loogu talogaley waalidiinta.
Ujeedada foomka su’aaluhu waa in kor loo qaado ka qayb galkaaaga anag oo ogaanaya sida aad ugu qanacsantahay shaqadayada.

Waad ku mahadsantahay in aad naga caawiso in aan u ka sii wanaajino meheradayada sida ay hadda tahay!


خلال الأسابيع 19-21 ستقوم مدارس المرحلة التمهيدية البلدية والمربيات النهاريات وبيوت
الملاحظة الليلية بعمل استبيان مصغّر لأولياء

إن الهدف الكامن وراء هذا الاستبيان هو زيارة مشاركتك عن طريق التعرف على مدى
رضاءك عن أنشطتنا. ستكون هذه الدراسة متكررة.

شكرا على مساعدتك القيّمة التي ستجعل أنشطتنا أفضل


Viikoilla 19-21 kunnalliset esikoulut, perhepäivähoitajat ja lasten yöhoitolat tekevät pienoiskyselytutkimuksen lasten vanhemmille.

Kyselytutkimuksen tarkoituksena on lisätä osallisuuttasi, ottamalla selville kuinka tyytyväinen olet toimintaamme. Kyselytutkimus on toistuva.

Kiitos, että autat meitä parantamaan toimintaamme!


During weeks 19-21, municipal preschools and child day care and night care providers
will be running a mini-survey for parents. The purpose of the survey is to increase your level of involvement by finding out how satisfied you are with the work we are doing.

The survey runs on a regular basis.

Thank you for helping us to improve our work even further!

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00