Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan för 2023

Skolverket följer upp hur statsbidraget har använts. Fyll i nedanstående enkät så snart som möjligt och senast fredag 15 mars.

Skolverket begär nu in uppgifter om vilka insatser ni har genomfört och vilka kostnader ni har haft.

Skolverket kan också komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.

Välj förskola * (obligatorisk)
Välj förskola

1:1 Kostnader för att möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med Skolverketsriktmärke för barngruppernas storlek i förskolan.

1:2 Kostnader för att bibehålla eller rekrytera personal i förskolan

1:3 Kostnader för kompetensutveckling för personal som arbetar i barngrupper i förskola


Förslag på sidor