Ida Revelj, dagbarnvårdare

Här berättar Ida Revelj, dagbarnvårdare i Skredsvik, om hur det är att arbeta i den kommunala pedagogiska omsorgen.

Dagbarnvårdare Ida Revelj

Vad innebär det att arbeta i pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg innebär att man anordnar barnomsorgsverksamhet för barn i åldern 1 till 5 år i sitt eget hem.

Ida har jobbat som dagbarnvårdare sedan januari 2013. Ida har studerat på mediaprogrammet och lärarhögskolan i Kalmar och efter att hon hade sett sig omkring i världen fick hon en lärartjänst på Ljungskileskolan där hon trivdes mycket bra. När Ida själv fick barn och senare skulle välja barnomsorg sökte hon aktivt efter dagbarnvårdare till sin son då hon önskade mindre grupper och en lugn mysig start i livet i hemmamiljö.

- Det var då jag själv fick upp ögonen för vilket fantastiskt jobb dagbarnvårdare är. Och vilken ära och förmån att få förtroendet att ta hand om alla dessa guldklimpar, det värmer hjärtat!   

Arbetet i den pedagogiska omsorgen är utvecklande och utmanande. Du ska forma en verksamhet och en miljö som ska stimulera barnens utveckling och lärande och förbereda barnen för fortsatt livslångt lärande.

- Fördelen med att jobba som pedagog och dagbarn är att man knyts nära en liten barngrupp med nära samarbete med föräldrarna kring barnets utveckling. Jag får förmånen att vistas med barnen i hemmiljö under hela deras dag vilket skapar trygghet och lugn. Varje barn har lätt att komma till tals och bli hörda vilket gör att vi kan fånga upp barnens intressen och nyfikenhet att utforska omvärlden tillsammans.

Barnen i Idas grupp erbjuds hemlagad näringsriktig mat och hon värnar lokalproducerat och ekologiskt. Alla dagbarnvårdare arbetar i områdesgrupper för att kunna lösa vikariesystem för varandra. Fördelen med att ha kollegor att samarbeta med är även bland annat möjligheten att arbeta i åldersindelade barngrupper, planering av arbetsområden gemensamt eller samtal kring pedagogiska metoder. Fyra gånger om året har dagbarnvårdarna gemensamma kompetensutvecklingsdagar för att fördjupa sig i något ämne eller för att förvärva nya erfarenheten som gör att verksamheten utvecklas och moderniseras.

Dagbarnvårdarna är sedan många år tillbaka miljöcertifierade genom Grön Flagg och värnar om djur och omgivning. De har tillgång till digitala verktyg för att stärka barnens förmågor att klara sig i den allt mer digitaliserade framtid som de senare kommer möta i tillika sin skolgång som i yrkeslivet.

- Jag rekommenderar varmt detta arbete då man får stora möjligheter att hjälpa barn växa upp till självständiga och trygga samhällsmedborgare!

Hur är det att arbeta i Uddevalla kommun?

- Att vara anställd av Uddevalla kommun är en trygghet, både personligen och för verksamhetens skull. Kvaliteten i verksamheten stärks av regelbundna arbetsplatsträffar, fortbildningsdagar, gemensamma träffar med olika ämnesinriktningar rörande bl a genus och IKT.

Barn hos dagbarnvårdare

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00