Frågor och svar förskolebussar

 • Varför har politiken tagit beslut om att införskaffa förskolebussar?

  Bussarna ger förskoleverksamheten en unik möjlighet att öka integrationen och utveckla utomhuspedagogiken i kommunen. Bussarna möjliggör för kommunen att på ett snabbt sätt kunna möta framtida behov av platser på ett mer flexibelt sätt eftersom efterfrågan på platser varierar över tid i de olika kommundelarna.

 • Hur tänker ni kring miljön, exempelvis med drivmedel?

  De krav som ställdes i avtalsupphandlingen genomsyras av ett gediget miljö- och säkerhetstänk. Bussarna uppfyller standard och regelverk för miljökrav avseende bussars utsläpp, buller och materialanvändning. De är utrustade med miljömotor, diesel, euro 6.

 • Innebär bussen några extra kostnader för vårdnadshavarna?

  Det kommer inte att bli några extrakostnader för vårdnadshavarna.

 • Hur tänker ni kring säkerhet i trafiken?

  För oss handlad det om att förebygga riskerna så mycket som möjligt. Bussarna är utrustade med alkolås, färdskrivare samt fartbegränsare.

  Vår verksamhet kommer planeras utifrån att ha god tid på sig och vi kommer inte vistas i trafiken de tider som det är som mest trafik. Då chaufförerna är anställda på förskolan är det samma chaufför som kör varje dag och får då en god kontakt med både barn och personal. Om chauffören anser att väglaget är för dåligt kan chaufförerna gå in i barngrupp på förskolan i stället. Vi bestämmer ju själva över vår verksamhet där säkerheten kommer först.

  Chaufförerna kommer göra hälsokontroll varje år samt gå trafikverkets utbildningar (YKB) som handlar om säker och miljövänlig körning.

  De chaufförer som arbetar på bussarna är mycket välutbildade och rutinerade. De kommuner som redan har bussar sedan flera år har goda erfarenheter.

 • Vad händer om ett barn blir sjukt på bussen?

  Vi kommer att följa våra vanliga rutiner med tillägget att komma överens om hämtningsalternativ beroende på hur barnet mår (antingen kan vårdnadshavaren hämta där bussen befinner sig eller så får bussen köra tillbaka till förskolan).

 • Hur säkrar ni upp utflyktsmålen?

  Vi åker endast till utflyktsmål som är besökta av personal i förväg och där möjligheter och risker är kända.

 • Vad händer om busschauffören blir sjuk?

  Det kommer att finnas möjlighet att lösa detta inom vår organisation enligt upprättade rutiner. I dessa finns tillgång till vikarie, tjänst från Omnibus samt en rektor med bussförarkort.

 • Vad gör man när bussen inte kan köra på grund av väderlek/väglag?

  Om bussen kan ta sig till förskolan så används den som lokal. I andra hand sprider vi ut oss på de befintliga avdelningarna. Vid dessa enstaka tillfällen kommer verksamheten alltså förläggas till förskolan.

 • Gäller kommunens olycksfallsförsäkring på bussen?

  Ja.

 • Kan längre utflykter än 30 minuters busstur bli aktuella?

  Det är svårt att idag exakt beräkna hur länge en busstur kommer att ta. Det beror på många orsaker, men en riktpunkt är att de dagliga turerna blir runt 15-20 minuter. Sedan kan enstaka turer bli lite längre om man ska göra studiebesök till exempel på Innovatum.

 • Säkrar bussen upp för barn i behov av särskilt stöd?

  Ja, på samma sätt som i förskolan. Även barn med fysiska funktionshinder har möjlighet att åka med.

 • Hur ofta kommer barnen att få åka buss?

  Ena veckan kommer barnen att ha sin verksamhet i förskolebussen två dagar och andra veckan blir det tre dagar med förskolebussen (onsdag-onsdag).

 • Vilka tider blir det för 15-timmars barnen?

  Ena veckan blir det förskolebuss tisdag och förskolan onsdag och torsdag. Andra veckan blir det förskolan tisdag och förskolebuss onsdag och torsdag.

 • Varifrån kommer maten barnen får på bussen?

  Maten tiillagas på Östrabo. Köken på förskolorna har inte kapacitet att tillaga fler portioner. Det finns dock en stor flexibilitet hos kosten så vi kan hämta mat från olika ställen eftersom vår verksamhet planeras i förväg.

 • När och hur hämtas maten?

  Busschauffören kommer att hämta maten innan barnen hämtas upp på förskolan.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00