Frågor och svar förskolebussar

 • Varför har vi förskolebussar i kommunen?

  Bussarna ger förskoleverksamheten en unik möjlighet att öka integrationen och utveckla utomhuspedagogiken i kommunen. Bussarna gör det möjligt för kommunen att på ett snabbt sätt kunna möta framtida behov av platser på ett mer flexibelt sätt eftersom efterfrågan på platser varierar över tid i de olika kommundelarna.

 • Hur tänker ni kring miljön, exempelvis med drivmedel?

  De krav som ställdes i avtalsupphandlingen genomsyras av ett gediget miljö- och säkerhetstänk. Bussarna uppfyller standard och regelverk för miljökrav avseende bussars utsläpp, buller och materialanvändning. De är utrustade med miljömotor, diesel, euro 6.

   

 • Innebär bussen några extra kostnader för vårdnadshavarna?

  Det blir inte några extrakostnader för vårdnadshavarna.

 • Hur tänker ni kring säkerhet i trafiken?

  För oss handlar det om att förebygga riskerna så mycket som möjligt. Bussarna är utrustade med alkolås, färdskrivare samt fartbegränsare.

  Vår verksamhet planeras utifrån att ha god tid på sig och vi vistas inte i trafiken de tider som det är som mest trafik. Då chaufförerna är anställda på förskolan är det samma chaufför som kör varje dag och får då en god kontakt med både barn och personal. Om chauffören anser att väglaget är för dåligt kan chaufförerna gå in i barngrupp på förskolan i stället. Vi bestämmer ju själva över vår verksamhet där säkerheten kommer först.

  Chaufförerna kommer göra hälsokontroll varje år samt gå trafikverkets utbildningar (YKB) som handlar om säker och miljövänlig körning.

  De chaufförer som arbetar på bussarna är mycket välutbildade och rutinerade. De kommuner som redan har bussar sedan flera år har goda erfarenheter.

 • Vad händer om ett barn blir sjukt på bussen?

  Vi följer våra vanliga rutiner med tillägget att komma överens om hämtningsalternativ beroende på hur barnet mår (antingen kan vårdnadshavaren hämta där bussen befinner sig eller så får bussen köra tillbaka till förskolan).

 • Hur säkrar ni upp utflyktsmålen?

  Vi åker endast till utflyktsmål som är besökta av personal i förväg och där möjligheter och risker är kända.

  Eftersom verksamheten har pågått i några år har de flesta utflyktsmål besökts vid många tillfällen. Skador och tillbud är mindre vanliga bland de barn som deltar i bussverksamheten än bland barn på förskolor.

 • Vad händer om busschauffören blir sjuk?

  Det finns möjlighet att lösa detta inom vår organisation enligt upprättade rutiner. I dessa finns tillgång till vikarie, tjänst från Omnibus samt en rektor med bussförarkort.

 • Vad gör man när bussen inte kan köra på grund av väderlek/väglag?

  Om bussen kan ta sig till förskolan så används den som lokal. I andra hand sprider vi ut oss på de befintliga avdelningarna. Vid dessa enstaka tillfällen kommer verksamheten alltså förläggas till förskolan.

 • Gäller kommunens olycksfallsförsäkring på bussen?

  Ja.

 • Hur långa bussturer åker barnen?

  De dagliga turerna är runt 15-20 minuter enkel väg. Sedan kan enstaka turer bli lite längre om man ska göra studiebesök på till exempel Innovatum.

 • Säkrar bussen upp för barn i behov av särskilt stöd?

  Ja, på samma sätt som i förskolan. Även barn med fysiska funktionshinder har möjlighet att åka med.