Om Ängabo förskola

Organisation

Förskolan startade 1991 och är belägen på området Kurveröd, med närhet till skogen. Mitt i huset ligger köket där vår kokerska tillagar maten. Vi har en mycket kuperad och utmanande gård som främjar till att utveckla och inspirera barnens lek, motorik, fantasi och deras matematiska tänkande. Vi har en grillplats som vi kan utnyttja året om. Skogen med fårhagar som ligger ett stenkast från förskolan samt vår gård betraktar vi som vårt extrarum.

Leken kommer in som ett naturligt inslag både ute och inne dagligen. Barnens språkliga medvetenhet arbetar vi aktivt med hela tiden. Vi lägger stor vikt vid dialog och samtal med barnen. Vi anser att det är viktigt att man uppmuntrar och är lyhörda för barnens vilja att uttycka sig. Vi dokumenterar tillsammans med barnen och hjälper dem synliggöra deras lärande genom upplevelser, tankar och reflektioner.  

Personalen kan TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) och får kontinuerlig utbildning i HLR (Hjärt & lungräddning)

Barngrupper

På förskolan har vi en yngrebarnsavdelning Kotten 1-3 år samt en äldrebarnsavdelning Svampen 3-6 år. För tillfället är vi 7 pedagoger som arbetar tillsammans på våra avdelningar.

Vi har valt att starta dagarna tillsammans, vilket innebär att Kotten och Svampen äter frukostbuffé gemensamt. Mellan klockan 8.45-15 är däremot barnen på respektive avdelning där både miljö och material är anpassat för den åldersgruppen. Därefter avslutar vi dagen gemensamt på vår gård.


Förslag på sidor