Äsperöds gård

Om Äsperöds förskola

Äsperöds förskola har plats för ca 80 barn. I dagsläget arbetar vi flygelvis med äldre barn respektive yngre barn, vilket innebär att lärmiljöer och arbetsmetoder kan anpassas därefter. Förskolan har en stor, varierad gård som inspirerar och utmanar till lärande och utveckling.

Organisation

Ledning

Rektor heter Katarina Appelgren.

Barngrupper

  • Linden
  • Aspen
  • Lönnen
  • Pilen
  • Björken
  • Eken

Våra lokaler och vår omgivning

Utomhus

Äsperöds förskola har tillgång till en stor inspirerande gård med variation i miljön, vilket uppmuntrar till lek och kreativitet. Gården kan delas upp i olika områden för att på så sätt anpassa och skapa riktade lärmiljöer. Närheten till skog och natur uppmuntrar till utflykter och utforskande.

Inomhus

Miljön inomhus anpassas och skapas utifrån barnens erfarenheter och intresseområden. I utformandet av lärmiljöer arbetar vi med att inta ett barnperspektiv, uppmuntra barnens delaktighet och skapa medvetna miljöer utifrån ett genustänk.

Förslag på sidor