Toggle navigation

Balladens förskola

Balladens förskola

Balladens förskola är en mångkulturell och flerspråkig förskola med ett interkulturellt förhållningssätt. Förskolan är en social och kulturell mötesplats.

För oss som arbetar på Balladens förskola är det viktigt att atmosfären i barngruppen är varm och tillåtande och inbjuder till samspel. Som pedagoger strävar vi efter att vara goda förebilder och att vara delaktiga och närvarande i barnens vardag.

Utifrån målen i förskolans läroplan strävar vi efter att ge barnen goda förutsättningar att lära, ha roligt och känna sig trygga. Genom lek och skapande verksamhet ger vi barnen möjlighet att utforska världen. Våra barngrupper berikar vårt arbete genom att barnen kommer från olika kulturer. Oberoende av vilket område vi arbetar med har vi alltid språket i fokus.

Telefon

Gula Gruppen telefon:

Gröna Gruppen telefon: 0522-69 83 79

Rosa Gruppen telefon:

Blåa gruppen telefon: 0522-69 83 80

Köket telefon: 0522-69 83 81

Kontakt

Petter Jonsson, +46 522‑69 58 31

Förskolechef

petter.jonsson@uddevalla.se

Balladvägen 14-16

451 71 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00