Toggle navigation

Inskolning, introduktion

Introduktionen är individuell och pågår i ca 2-3 veckor i samråd med vårdnadshavarna.

Under de första dagarna på introduktionen kommer barnet till förskolan en timme tillsammans med vårdnadshavare eller annan trygg vuxen, sedan ökar tiden successivt. Vår tanke är att barnet/barnen skall ha möjlighet att knyta an till alla vuxna på förskolans avdelning. Vi lyssnar till barnets behov om vilken vuxen barnet i första hand väljer att knyta an till.

Ni som har fått plats på Balladens förskola kommer att bli inbjudna till ett möte, innan introduktionen, där ni har möjlighet att ställa frågor och se miljön.


Kontakt

Michaela Eldborn, +46 522‑69 56 55

Rektor

michaela.eldborn@uddevalla.se

Balladvägen 14-16

451 71 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00