Toggle navigation

Tider och rutiner

En dag på förskolan

  • 06:30 - Förskolan öppnar.
  • 08:00 - Frukostbuffén öppnar
  • 09:00-11:00 - Projekttid, inne eller ute
  • 11.00-12.30 - Lunchbuffé
  • 12.30-14.30 - Vila, läsa eller sova samt projekttid inne eller ute
  • 14.30-15.00 - Mellanmålsbuffé
  • 15.00.17.30 - Ute-/inneverksamhet
  • 16.30 - Frukt
  • 17.30 - Förskolan stänger. Tänk på att vårdnadshavare och barn ska ha lämnat förskolan till denna tid.
  • Vi öppnar och stänger gemensamt.

Under buffétiderna kommer grupperna till restaurangen vid olika tider, fråga på respektive hemvist vilken tid som gäller.

Kontakt

Michaela Eldborn, +46 522‑69 56 55

Rektor

michaela.eldborn@uddevalla.se

Balladvägen 14-16

451 71 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00