Toggle navigation

Om Balladens förskola

Vi går ofta ut i skogen

Balladens förskola är placerad i ett flerfamiljshus i norra delen av Uddevalla. Vi har fyra barngrupper: Gula, Gröna, Rosa, och Blåa gruppen. Barnen delas dessutom in i mindre grupper beroende på olika förutsättningar och intressen som finns.

Vår verksamhet utgår ifrån riktlinjerna i Skollagen och Barnkonventionen samt värdegrunden och målen i Förskolans läroplan Lpfö98/10.

Barngrupper

Vi har fyra barngrupper på vår förskola; Gula, Gröna, Rosa och Blå gruppen.

Våra lokaler och vår omgivning

Vi strävar efter att inomhusmiljön skall stimulera, utmana och inbjuda barnen till lärande och lek. Det innebär att material finns tillgängligt och är anpassat efter barnens nyfikenhet och intressen.

Eftersom vår förskola ligger i ett betongområde har vi prioriterat att åka mycket buss till olika platser, vi försöker varje vecka att variera utflykterna. Vi har till exempel varit på Emaus, stadsbiblioteket, Dalabergsbiblioteket, simhallen, ishallen, muséet, Hasselbacken.

Vårt förhållningssätt är att vi alltid strävar efter att vara närvarande pedagoger som hela tiden ska finnas på barnens höjd. Vi arbetar hela tiden med att se och lyssna till barnens intressen och det genomsyrar vår verksamhet. Vår vision som en lyhörd pedagog är att finnas tillgänglig och följa barnen. Vi upplever det är av stor vikt att agera som medforskare tillsammans med barnen och att inte besitta alla svar utan att tillsammans med barnen undersöka, experimentera och orientera sig fram. Vi arbetar efter tanken att ”barn gör rätt om de kan”.

Balladens förskola är placerad i ett etniskt mångkulturellt område och är en förskola med glad och positiv anda. Vi som arbetar här är stolta över att få vara en del av den.

Personalgruppen blev nominerade och tilldelades Årets Arbetslag 2017.

Kontakt

Michaela Eldborn, +46 522‑69 56 55

Rektor

michaela.eldborn@uddevalla.se

Balladvägen 14-16

451 71 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00