Toggle navigation

Bemötandepolicy

Uddevalla kommuns värdegrund för bemötande

  • Det goda bemötandet ska prägla mötet mellan personer intern och externt.
  • Alla som företräder kommunen ska ha ett förhållningssätt som präglas av professionalitet, jämlikhet och ansvar
  • Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar.

Detta ska genomsyra vårt bemötande på förskolorna

På våra förskolor ska alla individer känna trygghet med att de bemöts med respekt och lika värde.

Vi arbetar utifrån våra värdeord – utmaning, jämställdhet och delaktighet.

Länk till förskolans bemötandepolicy »


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00