Toggle navigation

Om Dalabergs förskola

Barn i skogen

Dalabergs förskola ligger mitt i Dalaberg med  gångavstånd till bibliotek, Dalabergsskolan, Mötesplatsen och vårdcentralen med BVC. På vår stora och variationsrika gård har barnen många möjligheter till lek, spring och rörelse. Vi har nära till skog och natur och bra bussförbindelser med övriga kommunen, till Kampenhof busscentral tar det cirka 15 minuter.

Organisation

Vår förskola är indelad i två delar, HAVET och SKOGEN, varje del delar upp sig i olika grupper för barn i olika åldrar.

  • Grupperna i HAVET: Båten och Sjöstjärnan 
  • Grupperna i SKOGEN: Ugglan och Räven

På Havet och Skogen tar vi emot barn i åldern 1-6 år, förskolan har plats för ca 80 barn. På förskolan arbetar 12 heltidspersonal, förskollärare och barnskötare samt resurspersonal.

Vår lokalvårdare ser till att lokalerna hålls rena.

Grupperna Sjöstjärnan och Räven är för de yngre barnen (ca 1-3 år). Båten och Ugglan är för de äldsta barnen (ca 4-6 år). Vi vill kunna inrikta och anpassa verksamheten så det passar de olika åldersgruppernas behov och intressen. Vi samarbetar och barnen träffar både barn och pedagoger från alla grupper.

Vi samarbetar mellan grupperna vid öppning och stängning, när Havet respektive Skogen har sin planering och även om någon personal är sjuk eller ledig. Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga med all personal.

Ledning

Förskolan leds av rektor Johanna Almquist-Uddén. Henne når ni säkrast via telefon, mejl eller genom att säga till personalen att ni vill träffa henne.

Vi är måna om att ni vårdnadshavare kommer till oss med de frågor och funderingar som ni har runt vår verksamhet och vårt arbete. Ni är alltid välkomna att höra av er!

Våra lokaler och vår omgivning

Varje dag är vi ute, det kan bli en promenad i skogen eller vara ute på vår gård och springa, cykla, gunga eller gräva i sandlåda. Det är viktigt att barnen dagligen får vara ute, det förebygger smitta och alla mår bra av att  röra på sig och träna motoriken.

Våra lokaler är har vi planerat så att de skall inspirera till lek och lärande, utifrån de olika gruppernas behov och intresse.

Vi besöker och utforskar regelbundet vår närmiljö som kan vara Dalabergs bibliotek med bl.a. sagostunder och teater eller skogen. Det händer att vi gör utflykter med buss till exempelvis centrum.

Köket

I vårt kök lagas maten av vår kock som har fått pris för att han använder många ekologiska matvaror. Kocken bakar eget bröd och lagar hemlagad mat.

Genom att utveckla måltidspedagogik vill vi få barnen att intressera sig mer för att smaka och äta mer grönsaker. Vi har ett gott samarbete med köket som ger oss möjlighet att smaka , känna, lukta och använda grönsaker som vi sedan får tillagade på olika sätt.  .

Kontakt

Johanna Almqvist-Uddén, +46 522‑69 66 16

Rektor

johanna.almqvist-udden@uddevalla.se

Myråsvägen 13

451 73 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00