Om Dalabergs förskola

Barn i skogen

Dalabergs förskola ligger mitt i Dalaberg med  gångavstånd till bibliotek, Dalabergsskolan, Mötesplatsen och vårdcentralen med BVC. På vår stora och variationsrika gård har barnen många möjligheter till lek, spring och rörelse. Vi har nära till skog och natur och bra bussförbindelser med övriga kommunen, till Kampenhof busscentral tar det cirka 15 minuter.

Organisation

På Dalabergs förskola tar vi emot barn i åldern 1-6 år. Gruppen Humlan är för de yngre barnen (ca 1-3 år) och Fjärilen är för de äldsta barnen (ca 4-6 år). Vi vill kunna inrikta och anpassa verksamheten så det passar de olika åldersgruppernas behov och intressen. Vi samarbetar och barnen träffar både barn och pedagoger från alla grupper.

Vi samarbetar mellan grupperna vid öppning och stängning, vid planering och om någon personal är sjuk eller ledig. Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga med all personal.

Ledning

Förskolan leds av rektor Johanna Almquist-Uddén. Henne når ni säkrast via telefon, mejl eller genom att säga till personalen att ni vill träffa henne.

Vi är måna om att ni vårdnadshavare kommer till oss med de frågor och funderingar som ni har runt vår verksamhet och vårt arbete. Ni är alltid välkomna att höra av er!

Våra lokaler och vår omgivning

Varje dag är vi ute, det kan bli en promenad i skogen eller vara ute på vår gård och springa, cykla, gunga eller gräva i sandlåda. Det är viktigt att barnen dagligen får vara ute, det förebygger smitta och alla mår bra av att  röra på sig och träna motoriken.

Våra lokaler är har vi planerat så att de skall inspirera till lek och lärande, utifrån de olika gruppernas behov och intresse.

Vi besöker och utforskar regelbundet vår närmiljö som kan vara Dalabergs bibliotek med bl.a. sagostunder och teater eller skogen. Det händer att vi gör utflykter med buss till exempelvis centrum.

Köket

I våra kök använder kockarna många ekologiska matvaror. Kockarna bakar eget bröd och lagar hemlagad mat.

Genom att utveckla måltidspedagogik vill vi få barnen att intressera sig mer för att smaka och äta mer grönsaker. Vi har ett gott samarbete med köket som ger oss möjlighet att smaka, känna, lukta och använda grönsaker som vi sedan får tillagade på olika sätt.  .

Förslag på sidor