Toggle navigation

Fjällrävens förskola

Fjällrävens förskola

På våra kommunala förskolor växer kreativa och demokratiska barn, med framtidstro, som leker och lär tillsammans.

Förskolan är en mötesplats för gemensamt lärande, för barn och vuxna, en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet.

Alla barn som deltar i vår verksamhet skall känna sig respekterade, dugliga, bekräftade och som lärande individer.

Telefon till förskolan

Räven telefon 0522-69 83 65, 0739-17 56 98

Gläntan telefon 0522-69 71 55, 0701-65 44 40

Stjärnan telefon 0522-69 83 76, 0701-65 75 08

Köket telefon 0522-69 83 66

Kontakt

Michaela Eldborn, +46 522‑69 56 55

Förskolechef

michaela.eldborn@uddevalla.se

Myråsvägen 6

451 73 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00