Toggle navigation

Fjällrävens förskola

Fjällrävens förskola

Fjällrävens förskola byter huvudman

Ett avtal har slutits mellan Uddevalla kommun och fristående förskolekoncernen ULNA AB om lokalerna som nu inrymmer Fjällrävens förskola, kommunal verksamhet. Detta innebär att kommunens förskoleverksamhet avslutas i och med sommarstängningen.

Alla barn som nu har en plats på Fjällrävens förskola erbjuds plats på Dalabergs förskola. Förskolan stänger efter vecka 27, den 3 juli.

Telefon till förskolan

Räven telefon 0522-69 83 65, 0739-17 56 98

Gläntan telefon 0522-69 71 55, 0701-65 44 40

Stjärnan telefon 0522-69 83 76, 0701-65 75 08

Köket telefon 0522-69 83 66

Kontakt

Michaela Eldborn, +46 522‑69 56 55

Rektor

michaela.eldborn@uddevalla.se

Myråsvägen 6

451 73 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00