Toggle navigation

Forshälla förskola

Forshälla förskola

Forshälla förskolas verksamhet avvecklas hösten 2021

Forshälla förskola kommer att lämna nuvarande lokaler till Forshällaskolan, som är i akut behov av utökning.

Utifrån nuvarande befolkningsprognos och uppdaterad kapacitetsinventering har Barn- och utbildningsnämnden beslutat om en ny lokalförsörjningsplan. Inför höstterminen 2021 innebär beslutet att avveckla Forshälla förskola till förmån för skolan. För att öka kapaciteten i Forshälla/Ammenäs förbereds för en ny grundskola i Skäret och en ny förskola i Råssbyn. Även i Ljungskile finns långt framskridna planer på utökning av förskoleplatser.

Beslutet innebär att berörda barn kommer att erbjudas plats på Sundstrands förskola, eller andra förskolor med lediga platser.

Barngrupper

Grytet  telefon 0522-69 83 87/ 0701-65 75 38

Idet  telefon 0522-69 83 88/ 0701-65 75 39

Lyan  telefon 0522-69 83 89/ 0701-65 75 40

Kök telefon 0522-69 83 91

Kontakt

Malin Hedlund Ternander, +46 522‑69 51 87

Rektor

malin.hedlundternander@uddevalla.se

Buddeberg 271

451 91 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00