Toggle navigation

Förskola och hem

Byggklossar

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

  • Söka och säga upp plats
  • Lägga in schema, inkomst

Här hittar du mer information om vår e-tjänst

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter och du hanterar ditt barns omsorgsschema.

Mer information om Vklass

Våra informationskanaler

Information till föräldrar och vårdnadshavare förmedlas genom anslag i hall på förskolan, månadsbrev, nyhetsbrev och mailutskick samt daglig kontakt vid lämning och hämtning av barnet.

Inskolning, introduktion

På Forshälla förskola erbjuder vi 3-14 inskolningsdagar utifrån barnens ålder och behov.

Under dessa dagar får barnet delta i den dagliga verksamheten tillsammans med föräldrar, pedagoger och barn på avdelningen. Vid senare delen av inskolningen går föräldern ifrån för att på så sätt förbereda barnet för sin vistelse på förskolan.

Välkomna!

Föräldrarådet

På förskolan finns ett föräldraråd som består av två föräldrarepresentanter och en pedagog från varje avdelning samt vår rektor. Vi träffas en till två gånger per termin då vi presenterar arbetet på förskolan och tar upp frågor som rör vår verksamhet.

Tyck till om vår verksamhet

De synpunkter som du som vårdnadshavare framför är viktiga för att utveckla kvaliteten i vår verksamhet. Synpunkter dokumenteras och du kan förvänta dig återkoppling.

Det finns flera vägar för synpunkter, antingen på webben via synpunkter och klagomål eller hör av dig per telefon, e-post. Kom gärna på ett personligt besök.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00