Toggle navigation

Om Forshälla förskola

Genom skapande ateljén vill vi ge barnen möjlighet:

att skapa, vara kreativa - få uttrycka sig, att känna frihet under ansvar, att experimentera, att samspela med andra barn/vuxna och att få språklig stimulans genom dialog med personal och andra barn.

Genom utemiljön vill vi ge barnen möjlighet:

att träna grovmotorik, att träna socialt samspel - hänsyn - empati, att vara rädd om sin omgivning, att få språklig stimulans och att använda sig av matematiska begrepp.

Genom att vistas i skogen vill vi ge barnen möjlighet:

att använda sig av grovmotorik, att utforska naturen, att ha socialt samspel, att ta hänsyn gentemot naturen och att få kunskap om natur och djur.

Genom bygg- och konstruktionslek vill vi ge barnen möjlighet:

att experimentera med olika byggmaterial, att främja fantasin, att utveckla sociala samspelet, att använda sig av matematik och att få språklig stimulans.

Forshälla förskola har tre avdelningar för barn 1-6 år. Varje avdelning är indelad i två grupper, där man inom sin grupp gör mindre aktiviteter, lekar och projekt. Grupperna är indelade efter ålder på barnen.

  • Grytet
  • Idet 
  • Lyan

Förskolan har ett nära samarbete mellan avdelningarna och arbetar med gemensamt tema. Avdelningarnas rum är uppbyggda utifrån barnens ålder och mognad. Vi eftersträvar en lugn och tydlig miljö som lockar barnen till kreativitet. Vi arbetar regelbundet med TAKK (Tecken som alternativ kompletterande kommunikation) med olika tecken i sång och samtal.


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00