Toggle navigation

Om Hälle förskola

Vi vill i samverkan med hemmet ge varje barn trygghet, omsorg samt fostran i ett lustfyllt och livslångt lärande. Vi jobbar efter läroplanen och har alltid genusperspektivet med oss.

De äldsta barnen tillhör Bussgruppen och bussen är deras hemvist. Följ gärna Bussgruppens verksamhet på Instagram forskolebussenhalle.

Våra grupper heter:

Sillen

Sillen är avdelning för våra allra yngsta barn. Vi arbetar i teamet Ekan tillsammans med Makrillen.

Telefon: 0522-69 65 91
Sms: 072-143 52 00

Krabban

Krabban är en avdelning för våra barn i ålder 2-4 år och vi är ingår i teamet Havet tillsammans med Snäckan.

Telefon 0522-69 65 93
Sms: 070 1656349

Bussgruppen

Bussgruppen är en avdelning för våra äldsta barn.

Telefon/sms: 072- 085 41 89

Bryggan

Bryggan är en avdelning för barn i ålder 3-5 år

Telefon: 0522-69 65 89
Sms: 070-1657157

Makrillen

Makrillen är en avdelning för våra barn i ålder 2-4 år. Vi arbetar i teamet Ekan tillsammans med Sillen.

Telefon: 0522-69 65 94  
Sms: 070-1656350 

Hattstugan

Snäckan

Snäckan är en avdelning för våra allra yngsta barn och vi arbetar i teamet Havet tillsammans med Krabban.

Telefon: 0522-69 65 90  
Sms: 070 165 74 34


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00