Om Hälle förskola

I vår verksamhet strävar vi efter att ge varje enskilt barn en rolig, trygg och lärorik tid hos oss. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande och vill möta varje barn där det är, med sina egna förutsättningar och behov. Vi strävar efter att ha ett nära samarbete med hemmet och vara ett stöd för varje familj i barnets fostran och utveckling. Tillsammans ger vi barnen allra bäst förutsättningar!

På Hälle förskola arbetar vi aktivt mot all form av diskriminering och annan kränkande behandling. Vi arbetar för varje barns rätt till kroppslig och personlig integritet. Detta arbete är också ett led i att främja jämställdhet och motverka våld.


Våra grupper heter:

Sillen

Sillen är avdelning för våra allra yngsta barn. Vi arbetar i teamet Ekan tillsammans med Makrillen.

Telefon: 0522-69 65 91
Sms: 072-143 52 00

Krabban

Krabban är en avdelning för våra barn i ålder 2-4 år och vi är ingår i teamet Havet tillsammans med Snäckan.

Telefon 0522-69 65 93
Sms: 070 1656349

Bussgruppen

Bussgruppen är en avdelning för våra äldsta barn.

Telefon/sms: 072- 085 41 89

Bryggan

Bryggan är en avdelning för barn i ålder 3-5 år

Telefon: 0522-69 65 89
Sms: 070-1657157

Makrillen

Makrillen är en avdelning för våra barn i ålder 2-4 år. Vi arbetar i teamet Ekan tillsammans med Sillen.

Telefon: 0522-69 65 94  
Sms: 070-1656350 

Hattstugan

Snäckan

Snäckan är en avdelning för våra allra yngsta barn och vi arbetar i teamet Havet tillsammans med Krabban.

Telefon: 0522-69 65 90  
Sms: 070 165 74 34


Förslag på sidor