Förskola och hem

Byggklossar

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

  • Söka och säga upp plats
  • Lägga in schema, inkomst

Barn- och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter.

Mer information om Vklass

Meddela schema och frånvaro i Edlevo

Med appen Edlevo lämnar du ditt barns vistelsetid/schema och meddelar när ditt barn är sjukt.

Du kan också lämna schema/meddela frånvaro via webben.

Tider och rutiner

Vår förskola har öppet mellan  6.15 till 18.00.  Vi öppnar och stänger förskolan på Katthult.

Alla avdelningarna är öppna mellan 7.00 till 17.00

Vi bjuder in till olika träffar för föräldrar och föräldrarepresentanter.

Eftersom vi är ute i alla väder önskas kläder efter årstid.

Måltider

  • Frukost 8.00
  • Lunch 11.30
  • Mellanmål 15.00

Vid varje måltid försöker vi skapa en lugn och trevlig stund tillsammans och har en önskan om att detta respekteras.

Inskolning, introduktion

Förskollärare ska ansvara för ”att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan”,

Inskolningen är en viktig  tid, för att få en bra start både för barn och föräldrar. Personalen bygger gradvis upp kontakten med ditt barn. När barnet känner att du litar på personalen fungerar det bra. Inskolningspersonalen finns i er närhet och tar kontakt med barnet då tillfälle ges.

När du som förälder fått bekräftelse om plats, kontakta gärna förskolan. Inbjudan till förskolan kommer först i form av ett föräldramöte, där inskolningstider ges.

Första veckan hälsar man på de första dagarna sen utökar vi tiden, och ni avviker successivt. Somliga barn behöver mer tid på sig än andra. Vi hjälps åt. 

Andra veckan äter barnen på förskolan. Vilan kommer efter hand. Inskolningssamtal samt uppföljningssamtal följer efter ett par månader. Om ni känner er oroliga under inskolningstiden så ring och kolla läget!

Mer information om introduktionen

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan sker dagligen i tamburen där vi informerar om dagen.

Vi erbjuder

  • utvecklingssamtal där vi informerar och samtalar om barnens engagemang, trivsel och intresse samt hur detta kan utmanas och utvecklas,
  • drop-in där barnen återger sitt arbete under terminen,
  • föräldramöte som ger dig som förälder/vårdnadshavare möjlighet att få information om verksamheten och att få vara med och samtala med andra föräldrar/vårdnadshavare
  • aktivitetsträffar där barn och föräldrar utför något som utvecklar förskolan.
  • Föräldraråd tillsammans med rektor och representanter från varje avdelning (alla föräldrar är välkomna!). Här kan föräldrar påverka och komma med önskemål som utvecklar vår förskola.