Toggle navigation

Om Herrestads förskola

Hus 1 Herrestads förskola
Hus 2 herrestads förskola

Herrestads förskola ligger nära skogen och i anslutning till Herrestadsskolan. Till skogen går vi så ofta vi kan för att lära, leka och ha kul. Skolgården besöker vi med de blivande skolbarnen.

I vår verksamhet är bemötande, lek och lärande de viktigaste ingredienserna samt att trivas och ha roligt tillsammans. Vi låter barnen få utforska och utmanas. De yngsta barnen sover ute och vi är ute i alla väder. På varje avdelning finns en avdelningsplan som beskriver våra övergripande mål (enligt Lpfö 10/11) samt hur vi når dem. Att alla är lika värda är viktigt och i vår likabehandlingsplan återger vi arbetet med detta. Vi deltar i något som heter måltidsprojektet, där vi på ett lustfyllt sätt vill öka barnens intresse och kunskap om mat.

Under hösten 2018 kommer vår nya gård att vara färdig. Där kommer att finnas olika lärmiljöer som motorikbana, vattenlek med mera. Gården kommer att vara uppdelad så de yngsta barnen får en egen gård.

Rektor Anta Torstensson-Dahlberg

Rektor Anta Torstensson-Dahlberg

Ledning

Vår rektor heter Anita Torstensson-Dahlberg

Barngrupper

Barngrupperna hos oss heter

  • Bullerbyn 1-6 år
  • Katthult 1-6 år
  • Lönneberga 1-6 år
  • Saltkråkan 3-6 år
  • Vimmerby 1-3 år

Vi är 16-22 barn i våra grupper med tre pedagoger /grupp.

På morgonen (före 7.00) och kvällen (efter 17.00) samlas alla barn på Katthult.


Kontakt

Anita Torstensson Dahlberg, +46 522‑69 65 77

Rektor

anita.t.dahlberg@uddevalla.se

Torpvägen 7

451 75 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00