Förskola och hem

Byggklossar

Sök plats

med Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare kan du:

 • Söka och säga upp plats
 • Lägga in schema, inkomst

Barn- och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare

Följ undervisningen med Vklass

Vklass är en lärplattform för kommunal förskoleverksamhet (barn 1-6 år) i Uddevalla. I Vklass hittar du all information om ditt barn i förskolan. Du kan på ett enkelt sätt följa undervisningen, du når kalender och nyheter.

Mer information om Vklass

Meddela schema och frånvaro i Edlevo

Med appen Edlevo lämnar du ditt barns vistelsetid/schema och meddelar när ditt barn är sjukt.

Du kan också lämna schema/meddela frånvaro via webben.

Våra informationskanaler

Vi informerar via mail och finns tillgängliga på telefon och via SMS. Varje år har vi inskolningsmöte för nya föräldrar och även ett föräldramöte.

Vi erbjuder ett utvecklingssamtal i feb/mars. Önskar man kan man få ytterligare samtal.

Föräldraråd har vi 2 gånger/året, där har ni möjlighet att medverka och driva frågor som är viktiga för er. 

Tider och rutiner

En dag på förskolan

 • 6.15 - Öppnar förskolan på yngre barnsidan ”Småstjärnan”
 • 8.00 - Serveras frukost
 • Fm - Projekttid, inne eller ute
 • 11.00-11.30 - Serveras lunch
 • 11.30 - Vila småstjärnan i egna vagnar ute
 • Em - Projekttid inne eller ute
 • 14.30 -  Serveras mellanmål
 • 15.00 - 17.30 - Ute/inneverksamhet
 • 16.45 - Storstjärnan (äldre barnen) går över till Småstjärnan
 • 17.30 - Förskolan stänger

Inskolning, introduktion

Inskolningen pågår under två veckor i samråd med vårdnadshavarna.

Under de första dagarna på inskolningen kommer barnet till förskolan en timma tillsammans med vårdnadshavaren eller annan trygg vuxen sen ökar tiden successivt. Vår tanke är att barnet/barnen skall ha möjlighet att knyta an till alla vuxna på förskolan.

Ni som har fått plats på Förskolan Stjärnan kommer att bli inbjudna till ett möte innan inskolningen, där ni har möjlighet att ställa frågor och se miljön.

Mer information om introduktionen

Föräldrasamverkan

Varje år har vi inskolningsmöte för nya föräldrar och även ett föräldramöte.
Vi erbjuder ett utvecklingssamtal i feb/mars. Önskar man kan man få ytterligare samtal.
Föräldraråd har vi 2 gånger/år, där har ni möjlighet att medverka och driva frågor som är viktiga för er.

Förslag på sidor