Toggle navigation

Om Hogstorps förskola

På vår förskola är vi en avdelning där barnen just nu är indelade i tre grupper.

  • Småstjärnan 1-2 år
  • Stjärnan 3 år
  • Storstjärnan 4-5 år
Se inspirationsbilder från förskolan Stjärnan


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00